Η αγορά κρέατος της Κρήτης και οι ιδιομορφίες της

Τις ιδιομορφίες της κρητικής αγοράς κρέατος αναλύει ο Ιωάννης Φασουλάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος KRIVEK Α.Ε., μιας από τις μεγαλύτερες κρητικές βιομηχανίες κρέατος, στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Meat Place. Όπως επισημαίνει ο κ. Φασουλάς πρώτιστης σημασίας ζήτημα είναι η ανάγκη δημιουργίας σταθμού αδρανοποίησης των ζωικών απορριμμάτων στην Κρήτη, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των τοπικών σφαγείων.

Η Κρητική Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος Α.Ε. διατηρεί μια πολύ σύγχρονη μονάδα και εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής αγοράς σε κρέας, αλλά και αλιεύματα και λαχανικά. Ο κ. Φασουλάς θεωρεί ότι τα κρεοπωλεία έχουν κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και εστιάζει στην ανάγκη μεγαλύτερης εκπαίδευσης: «Κατά την άποψη μου έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση ένα ή και δυο χρόνια όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου εκπαιδεύονται ένα χρόνο θεωρητικά και στη συνέχεια κάνουν πρακτική για ένα χρόνο σε μεγάλες και οργανωμένες βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τα προβλήματα του καταναλωτή όταν βγουν στην αγορά».

Επίσης θεωρεί ότι στα επόμενα χρόνια θα «ανθήσει» το παρασκεύασμα και το κρέας θα πωλείται μεταποιημένο. Μιλώντας για την τοπική παραγωγή σημειώνει την έλλειψη μονάδας αδρανοποίησης των ζωϊκών αποβλήτων στην Κρήτη, καθώς και την οργάνωση των τοπικών σφαγείων: «Τα σφαγεία πρέπει να γίνουν οικονομικά βιώσιμα να αλλάξουν δηλαδή μορφή, από απλή παροχή υπηρεσιών (σφαγή ζώων) και να επεκταθούν σε θέματα εμπορίας, τυποποίησης, τεμαχισμού κ.ά.». Αναφέροντας τις ειδικές τοπικές ανάγκες της Κρήτης, όπου ο πληθυσμός τους καλοκαιρινούς μήνες τριπλασιάζεται με τον τουρισμό, ο κρητικός επιχειρηματίας θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις του νησιού πρωτοπορούν και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης κρέατος.

You might also like