Εύθραυστες εκτιμήσεις για το ευρωπαϊκό κρέας

Ελαφρώς μειωμένη παραγωγή αναμένει στον τομέα του κρέατος για το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά που έδωσε στη δημοσιότητα. Η έκθεση, που βασίζεται στις αναλύσεις εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής, έχει λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία λοιπόν, η αγορά κρέατος της Ε.Ε. το 2010 χαρακτηρίστηκε από μια αύξηση στην παραγωγή (2,4%) και την ανάκαμψη της καθαρής εμπορικής θέσης της Ε.Ε. Η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται το έτος 2011, αλλά αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς, κατά 0,3%, το 2012. Η συνολική κατανάλωση κρέατος το 2012 είναι πιθανό να παραμείνει στα επίπεδα του 2010, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα εύθραυστο από οικονομικής απόψεως. Αυτή ακριβώς η ευθραυστότητα καθιστά και τις όποιες εκτιμήσεις σχετικές, όπως καταλαβαίνει ο καθένας.

Ας δούμε ξεχωριστά για κάθε είδος κρέατος, τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής.

 

Ε.Ε.-27: Βόειο και μοσχαρίσιο κρέας (σε ‘000 τόνους ισοδύναμου βάρους σφαγίου)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή

8 127

7 988

8 228

8 371

8 203

Εισαγωγές ζώντων

1

1

0

0

0

Εξαγωγές ζώντων

51

61

116

150

143

Καθαρή παραγωγή

8 077

7 929

8 113

8 222

8 061

από τα οποία Ε.Ε.-15

7 227

7 105

7 297

7 413

7 271

από τα οποία Ε.Ε.-12

850

823

815

809

790

Εισαγωγές κρέατος

309

359

319

286

307

Εξαγωγές κρέατος

132

91

255

355

250

Κατανάλωση

8 254

8 196

8 177

8 152

8 118

Κατά κεφαλήν κατανάλωση (κιλά)

16,7

16,4

16,3

16,2

16,1

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται συνεχώς. Η παραγωγή βόειου κρέατος αναμένεται να κλείσει ελαφρώς αυξημένη (1,3%) το 2011. Ως αποτέλεσμα της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και της παράλληλης αύξησης σφαγών το 2011, αναμένεται ότι η παραγωγή θα μειωθεί κατά 2% το 2012. Οι τιμές στην εσωτερική αγορά για όλες τις κατηγορίες βόειου κρέατος παραμένουν από την αρχή του 2011 σταθερά σε ένα επίπεδο υψηλότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια (παρουσίασαν μικρή μείωση τον Ιούνιο-Ιούλιο και τάση αύξησης τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο). Το 2010 και το 2011 οι εξαγωγές βόειου αυξήθηκαν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στις εξαγωγές προς την Τουρκία και τη Ρωσία. Από την άλλη, οι εξαγωγές ζώντων βοοειδών αυξήθηκαν και οι εξαγωγές κονσερβοποιημένου βόειου κρέατος ήταν σχεδόν αμελητέες. Μετά την απότομη αύξηση στις εξαγωγές το 2010 και το 2011, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η οι εξαγωγές ζώντων ζώων θα μειωθούν κατά 5% και οι εξαγωγές κρέατος κατά 29,6% το 2012. Η συνολική και η κατά κεφαλήν κατανάλωση βόειου / μοσχαρίσιου θα μειωθεί ελαφρώς το 2012.

 

Ε.Ε.-27: Χοίρειο κρέας (σε ‘000 τόνους ισοδύναμου βάρους σφαγίου)

2008

2009

2010

2011

2012

Ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή

22 676

22 063

22 603

22 986

22 976

Εισαγωγές ζώντων

0

0

0

0

0

Εξαγωγές ζώντων

77

120

78

79

66

Καθαρή παραγωγή

22 599

21 944

22 525

22 907

22 911

από τα οποία Ε.Ε.-15

19 029

18 623

19 248

19 366

19 366

από τα οποία Ε.Ε.-12

3 571

3 321

3 277

3 541

3 545

Εισαγωγές κρέατος

50

39

29

20

22

Εξαγωγές κρέατος

1 798

1 569

1 876

2 127

2 035

Κατανάλωση

20 951

20 413

20 678

20 800

20 898

Κατά κεφαλήν κατανάλωση (κιλά)

42,3

40,8

41,3

41,4

41,5

Ο τομέας του χοιρινού κρέατος βρίσκεται σε μια διαρκή κρίσιμη φάση από το φθινόπωρο του 2010 λόγω της μεγάλης αύξησης στις τιμές των ζωοτροφών, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την κερδοφορία. Οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση θεσπίσθηκαν για μια περίοδο τριών εβδομάδων το Φεβρουάριο του 2011 για να σταθεροποιηθεί η αγορά χοιρείου κρέατος, όταν η ήδη δύσκολη κατάσταση της αγοράς είχε επιδεινωθεί από την κρίση με τις διοξίνες στη Γερμανία. Για το 2011, η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί με αργό ρυθμό (+1,7%) και στη συνέχεια να παραμείνει σταθερή το 2012. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εμπορικά στοιχεία, οι εξαγωγές χοιρινού μπορεί φέτος να υπερβούν κατά 13,4% τις εξαχθείσες ποσότητες του 2010. Ειδικότερα, οι εξαγωγές προς τη Νότια Κορέα και την Κίνα / Χονγκ Κονγκ πήγαν πολύ καλά. Ωστόσο, οι εξαγωγές στο χοιρινό μπορεί να μειωθούν ελαφρά το 2012 (κατά 4,3%). Οι εισαγωγές αναμένεται και το 2011 και το 2012 να μειώνονται περαιτέρω σε σύγκριση με το 2010. Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος θα αυξηθεί ελαφρώς κατά 0,6% το 2011 και κατά 0,5% το 2012.

 

Ε.Ε.-27: Kρέας πουλερικών (σε ‘000 τόνους ισοδύναμου βάρους σφαγίου)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή

11 581

11 691

11 975

11 975

12 049

Εισαγωγές ζώντων

0

0

1

1

1

Εξαγωγές ζώντων

6

7

8

9

9

Καθαρή παραγωγή

11 576

11 685

11 967

11 967

12 041

Εισαγωγές κρέατος

864

849

779

787

785

Εξαγωγές κρέατος

898

940

1 159

1 377

1 356

Κατανάλωση

11 548

11 599

11 594

11 385

11 478

Κατά κεφαλήν κατανάλωση (κιλά)

23

23,2

23,1

22,7

22,8

Μετά από μια 2,4% αύξηση το 2010, η παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ε.Ε. αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα το 2011 και να αυξηθεί ελαφρώς (0,6%) το 2012, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της υψηλότερης εγχώριας ζήτησης στην Ε.Ε. Η παγκόσμια ζήτηση για κρέας πουλερικών αυξάνεται, και από αυτό θα επωφεληθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες. Αναμένεται ότι οι εξαγωγές κρέατος πουλερικών θα αυξηθούν κατά 18,8% το 2011 και θα μειωθούν κατά 1,6% το 2012. Το κοτόπουλο θα συνεχίσει να επωφελείται από το γεγονός ότι είναι η φθηνότερη πηγή ζωικής πρωτεΐνης και η συνολική κατανάλωση κρέατος πουλερικών στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς (κατά 0,8%) το 2012.

 

Ε.Ε.-27: Αιγοπρόβειο κρέας (σε ‘000 τόνους ισοδύναμου βάρους σφαγίου)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή

948

914

886

888

865

Εισαγωγές ζώντων

0

0

0

0

0

Εξαγωγές ζώντων

3

4

11

20

18

Καθαρή παραγωγή

945

910

875

868

847

από τα οποία Ε.Ε.-15

861

816

784

790

770

από τα οποία Ε.Ε.-12

84

95

91

78

77

Εισαγωγές κρέατος

270

271

239

215

245

Εξαγωγές κρέατος

6

8

13

16

14

Κατανάλωση

1 209

1 174

1 101

1 068

1 078

Κατά κεφαλήν κατανάλωση (κιλά)

2,4

2,3

2,2

2,1

2,1

Η καθαρή παραγωγή προβλέπεται να συνεχίσει πτωτικά το 2011 και το 2012, κατά 0,8% και 2,4% αντίστοιχα. Οι εισαγωγές μειώθηκαν 10% το 2011, αλλά θα αυξηθούν το 2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι η Νέα Ζηλανδία έχει ανακάμψει από την ξηρασία του 2008-2009. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί κατά 3,2% το 2011 και να αυξηθεί κατά 0,7% το 2012.

You might also like