Προς εκσυγχρονισμό των κανόνων ελέγχου στο κρέας

Η βρετανική Υπηρεσία Τροφίμων έχει καθορίσει τις βασικές αρχές για τους μελλοντικούς ελέγχους στο κρέας. Οι αρχές αυτές, αν συμφωνηθούν από το υπουργικό συμβούλιο, θα αποτελέσουν τις βάσεις για τη θέση που θα πάρει το Ηνωμένο Βασίλειο στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εκσυγχρονισμό των ελέγχων στο κρέας.

Από το 2009, οι υπεύθυνοι για τους ελέγχους τροφίμων έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, με στόχο την καλύτερη απόδοση των ελέγχων στα σφαγεία. Οι επίσημοι έλεγχοι στο κρέας καθορίζονται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς που έχουν άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2010 διαβουλεύσεις για πιθανές αλλαγές στο σύστημα ελέγχων. Βέβαια, οποιεσδήποτε αλλαγές θα γίνουν κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις της Υπηρεσίας Τροφίμων περιλαμβάνουν:

i) Οι επίσημοι έλεγχοι είναι επιβεβλημένοι μόνο εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι προστατεύουν και τουλάχιστον διατηρούν τα υφιστάμενα επίπεδα προστασίας της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων.

ii) Αλλαγή από τον έλεγχο στην επαλήθευση, όπου αυτό είναι σκόπιμο με βάση το επίπεδο του κινδύνου.

iii) Μεγαλύτερη ευθύνη στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων.

iv) Ενίσχυση των κινήτρων για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων που συμμορφώνονται με τους κανόνες και αυστηροποίηση των ποινών για όσους δεν συμμορφώνονται δημιουργώντας μέγιστο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Τροφίμων ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη δεύτερη φάση της έρευνας που διεξάγει συλλέγοντας στοιχεία που θα υποστηρίξουν αλλαγές στους ελέγχους κρέατος. Η πρώτη φάση της έρευνας ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011.

You might also like