Αλλαγές στον Κώδικα Τροφίμων σχετικά με το κρέας

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποίησε ο ΕΦΕΤ για την αναθεώρηση των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αφορούν την εμπορία και διακίνηση του κρέατος, οι αλλαγές που διατυπώθηκαν πρόκειται να γνωστοποιηθούν στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και εν συνεχεία να ενταχθούν και επισήμως στον Κώδικα.

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι στη διαβούλευση, που διήρκεσε ένα μήνα, απέστειλαν μεταξύ άλλων σχόλια κλαδικές ενώσεις, εταιρείες τροφίμων, μία καταναλωτική οργάνωση, καθηγητές ΑΕΙ / ΤΕΙ και υπηρεσιακά στελέχη από διάφορες κρατικές υπηρεσίες.

Να θυμίσουμε ότι η αναθεώρηση έχει στόχο τα άρθρα 88-91 του Κώδικα και το τελικό σχέδιο που τέθηκε στη διαβούλευση προετοιμάσθηκε από μικτή ομάδα εργασίας στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) και του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής – Εμπορίας και Μεταποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδας (ΣΠΑΚΒΕ). Οι απόψεις που διατυπώθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση έχουν διαβιβασθεί στα μέλη της ομάδας εργασίας και θα ληφθούν υπ’ όψη για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με την νέα πρόταση που κατατέθηκε είναι οι εξής :

• Αναθεωρείται ο τρόπος κατηγοριοποίησης των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος.

• Διευκρινίζονται θέματα επισήμανσης των προϊόντων που αναφέρονται στις κατηγορίες αυτές.

• Καθορίζονται τα επιτρεπόμενα συστατικά και πρόσθετα, καθώς και ειδικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον (γύρος, σουβλάκι, κλπ).

• Γίνεται καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική κατοχύρωση των προδιαγραφών παρασκευής τους.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «οι αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ δεν περιορίζονται μόνο στον έλεγχο των επιχειρήσεων των τροφίμων», αλλά  «ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο θεσμικός μας ρόλος και στη διαμόρφωση ενός υγιούς και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό».

You might also like