Νέα λίστα για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Εργασίας τη νέα λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Εκτός αυτής τίθενται αναδρομικά από 1ης Νοεμβρίου περίπου 166.000 εργαζόμενοι σε ειδικότητες και εργασίες που μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν ως βαριές και ανθυγιεινές.

Στη νέα λίστα υπάγονται 365.000 εργαζόμενοι, και η Υπουργική Απόφαση που θα την καθιερώνει, έλαβε υπόψη της τις επεξεργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων.

Σημειώνεται ότι η Διαρκής Επιτροπή Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα συνεχίσει τη λειτουργία της και θα εξετάζει όλα τα αιτήματα ένταξης στη λίστα, αλλά και τις παρατηρήσεις των φορέων. Οι τομείς και ειδικότητες που σχετίζονται με τον τομέα του κρέατος και υπάγονται στη νέα λίστα, φαίνονται κατωτέρω.

Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

Εργάτες σφαγής, εκδοράς, καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των σφαγείων, εργάτες καθαρισμού των χώρων σφαγής

Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

Σταυλίτες, νοσοκόμοι κτηνών, καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων, παρασκευαστές, επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής, απεντομωτές, σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες

Αλλαντοποιία

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος, καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών

Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης προϊόντων

Βιομηχανία κρέατος

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κλπ.)

 

You might also like