Εγκύκλιος για ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων

Με σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα παραπληροφόρησης των αιγοπροβατοτρόφων το ΥΠΑΑ&Τ εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο με οδηγίες για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων.

Η εγκύκλιος, που ήρθε με αφορμή: α) την έγκριση και επικείμενη, στο άμεσο προσεχές διάστημα, διάθεση των πρώτων ηλεκτρονικών ενωτίων και β) την ανάγκη έγκυρης και ακριβούς ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σχετικά με τις δυνατότητες και τη διαδικασία σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου τους με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ενώτιο, ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βώλος), θα αποσταλεί σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Το ΥΠΑΑ&Τ δημιούργησε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που θα πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο να αποσταλεί σε όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες-μονάδες (Τμήματα Κτηνιατρικής, Αγροτικά Κτηνιατρεία, Κτηνιατρικά Κέντρα) και τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς. Κι επίσης να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι-κτηνίατροι σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω φυλλαδίου, αλλά και να διαχυθούν με κάθε πρόσφορο μέσο οι σχετικές πληροφορίες στους αιγοπροβατοτρόφους που απευθύνονται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Σημειώνουμε ότι η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική και εφαρμόζεται στα αιγοπρόβατα που γεννήθηκαν μετά την 31.12.2009, ενώ συμπληρωματικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής σήμανσης θα ακολουθήσουν άμεσα, με σχετικές εγκυκλίους που θα εκδώσει η Δ/νση ΚΑΦΕ του ΥΠΑΑ&Τ.

You might also like