Έντονες αντιδράσεις μικρομεσαίων και αγροτών για την αύξηση στο ρεύμα

Την έντονη αντίδραση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αγροτών συνάντησαν, ως ήταν αναμενόμενο, τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ τα οποία ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι της ανακοίνωσης είχε προηγηθεί γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι νέες αυξήσεις έρχονται σε μια οικονομική περίοδο κατά την οποία τα περιθώρια επιβίωσης των πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν στενέψει εξαιρετικά, υπό το βάρος της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και της έντονης στενότητας του καταναλωτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο, η ΓΣΕΒΕΕ ζητούσε την ανάκληση των αυξήσεων, οι οποίες μεσοσταθμικά ανέρχονται στο 9,2% για τους λογαριασμούς των πελατών Χαμηλής Τάσης. Η επιλογή της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας καταστρέφει θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, που θεωρεί το ενεργειακό κόστος (ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, καύσιμα, νερό) «ένα από τα βασικά εμπόδια που αφορούν στην Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των παραγωγικών και ενεργοβόρων».

Η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει πως πρόκειται για την ενδέκατη αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε δύο χρόνια, καθώς και ότι το κόστος κατανάλωσης ανά κιλοβατώρα μιας επιχείρησης, αυξήθηκε από το 2004 έως σήμερα κατά 40% περίπου. Να σημειωθεί επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιβαρύνθηκαν σχεδόν κατά 20% την τελευταία επταετία, από τα δημοτικά τέλη και περίπου 18% από το δημοτικό φόρο.

Πλήγμα και για την κτηνοτροφία

Από την πλευρά του και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας – ΣΕΚ (όπως και η ΠΑΣΕΓΕΣ) εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους για τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. «Μια τόσο σημαντική αύξηση του αγροτικού τιμολογίου σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των εισροών και ιδιαίτερα των ζωοτροφών και τις μειωμένες τιμές παραγωγού (γάλα και κρέας) θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για την κτηνοτροφία και ιδιαίτερα για τη σύγχρονη σταβλισμένη και θα επηρεάσει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των κτηνοτροφικών μας προϊόντων», επισημαίνει ο ΣΕΚ μιλώντας για ένα επιπλέον χτύπημα στην κτηνοτροφία που σωρεύεται στην τόσο δύσκολη και πολύ σοβαρή κρίση την οποία περνάει ο κλάδος της κτηνοτροφίας.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι από τη μεσοσταθμική αύξηση των λογαριασμών των πελατών Χαμηλής Τάσης κατά 9,2%, μόνο το 1,1% αναπληρώνει μέρος της αύξησης των κοστολογικών δαπανών της ΔΕΗ, για τη μεταβολή του κόστους ενέργειας. Το υπόλοιπο 8,1% αφορά σε αυξήσεις του κόστους για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, ΦΠΑ, μεταβολή τέλους λιγνίτη κλπ.

Πάντως, αν αυτό έχει σημασία, από τον αρμόδιο υπουργό ανακοινώθηκε ότι δεν θα υπάρξει άλλη αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ εντός του 2012.

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ.

You might also like