Κλαδική μελέτη για τις ζωοτροφές από την ICAP

Μικρές ετήσιες διακυμάνσεις παρουσίασε ο όγκος της εγχώριας κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλαδικής μελέτης της ICAP, η οποία έχει αναφορές και στις ζωοτροφές για κατοικίδια. Η ίδια μελέτη δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς προορίζεται για τη σίτιση πτηνών και αιγοπροβάτων.

Ο τομέας των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία αποτελείται από σημαντικό αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες. Συγχρόνως, υπάρχουν μεγάλες καθετοποιημένες μονάδες εκτροφής ζώων που παρουσιάζουν αξιόλογη παραγωγική δραστηριότητα σε ζωοτροφές, οι οποίες όμως προορίζονται για την κάλυψη των δικών τους αναγκών (ιδιοκατανάλωση).

Η ζήτηση των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία επηρεάζεται από τον πληθυσμό και την εξέλιξη του ζωικού κεφαλαίου, το είδος των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, τις καιρικές συνθήκες κ.ά.

Ο όγκος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου της τάξης του 3% την περίοδο 2003-2008. Το 2009 παρατηρείται μείωση περίπου 5%, ενώ το 2010 παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 1,4%. Οι τροφές που προορίζονται για τη σίτιση των πτηνών και των αιγοπροβάτων καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς.

Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές σε τελικά προϊόντα είναι περιορισμένες. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Η αγορά των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία είναι διασπαρμένη μεταξύ πολλών επιχειρήσεων.Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατανάλωση ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (σε ποσότητα) τη διετία 2011-2012, αναμένεται να κινηθεί μεταξύ σταθερότητας και μικρής πτώσης.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση δείγματος εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, για την πενταετία 2006-2010. Επιπλέον, συνετάχθησαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί για τη διετία 2009-2010. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού 27 αντιπροσωπευτικών παραγωγικών επιχειρήσεων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις τους παρουσίασαν αύξηση 7% το 2010/2009, αλλά τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,7% την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων (36%) οδήγησε στην εμφάνιση κερδοφόρου αποτελέσματος το 2010, ενώ το προηγούμενο έτος το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνο.

You might also like