300.000 ευρώ ψάχνουν… ανάδοχο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την υποχρεωτική σήμανση προέλευσης του κρέατος χοίρων, πουλερικών και αιγοπροβάτων έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόσκληση έρχεται σε συνέχεια του Κανονισμού 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το μη μεταποιημένο κρέας χοίρων, πουλερικών, αιγοπροβάτων θα καταστεί υποχρεωτική από το 2014. Έτσι λοιπόν η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης προκηρύσσει τώρα τη διενέργεια μιας μελέτης που θα εξετάσει και θα συγκρίνει τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί σήμανσης προέλευσης στο φρέσκο και κατεψυγμένο κρέας (συμπεριλαμβανομένου του κιμά και των τεμαχίων) χοίρων, πουλερικών και αιγοπροβάτων. Η μελέτη θα αναλύσει τη σκοπιμότητα των διαφόρων επιλογών και τον πιθανό αντίκτυπο για τους παραγωγούς κρέατος, την αλυσίδα εφοδιασμού και το εμπόριο. Θα εξετάσει επίσης την αντίληψη των καταναλωτών και τις στάσεις τους σχετικά με τη σήμανση προέλευσης στο κρέας.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι η 16η Απριλίου 2012. Ο ανάδοχος αναμένεται να αρχίσει τις εργασίες αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 9 μήνες (από την ανάθεση) και η εκτιμώμενη αξία της (εκτός ΦΠΑ) ανέρχεται μεταξύ 240.000 και 300.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα είναι η 4η Απριλίου 2012, ενώ το άνοιγμα των προσφορών τοποθετείται στις 25 Απριλίου 2012.

You might also like