Η ΠΟΚΚ για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

Παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑ&Τ πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), ζητώντας την αναβάθμιση των υφιστάμενων Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος. Με έγγραφο που υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας της ΠΟΚΚ, Θ. Χαρίσης και Σ. Κεσίδης αντίστοιχα, ζητούν την εναρμόνιση των μαθημάτων και την επικαιροποίηση σε νέες μεθόδους κοπής και πώλησης κρέατος, όπως και την επιμήκυνση του χρόνου διδασκαλίας, καθώς οι μαθητευόμενοι χρειάζεται πλέον να εκπαιδεύονται και στη δημιουργία παρασκευασμάτων κρέατος. Επιπροσθέτως, τονίζουν τη θέση της ΠΟΚΚ για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των σχολών.

Η επιστολή αναλυτικά έχει ως εξής:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.) εδώ και αρκετά χρόνια, σε όλα τα υπομνήματα που έχει αποστείλει στο Υπουργείο σας, ενημερώνει και παρακαλεί να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αναβάθμιση των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου σας.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις επιτάσσουν την εναρμόνιση των μαθημάτων και την επικαιροποίηση σε νέες μεθόδους κοπής και πώλησης του κρέατος.

Για τον λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιμηκυνθεί και ο χρόνος διδασκαλίας αναλόγως. Διότι, επιβάλλεται πλέον οι μαθητευόμενοι να εκπαιδεύονται και στην δημιουργία παρασκευασμάτων κρέατος.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να τονίσουμε ιδιαίτερα, πως από την πλευρά μας θεωρούμε, ότι οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος κατόπιν της αναβάθμισής τους, θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τον Δημόσιο χαρακτήρα τους και να υπάγονται όπως και τώρα στο Υπουργείο σας, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των βεβαιώσεών τους.

Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος έχουν αποδείξει, όλα αυτά τα χρόνια, ότι λειτουργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, έχουν συμβάλλει στην εκμάθηση χιλιάδων επαγγελματιών κρεοπωλών, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών Κρεοπωλείων. Πιστεύουμε ότι για να συνεχίσουν οι Σχολές να καταρτίζουν πιστοποιημένους τεχνίτες και επαγγελματίες του κλάδου μας, δεν πρέπει να χάσουν τον Δημόσιο-Κρατικό χαρακτήρα τους.

You might also like