Αλλαγή σκηνικού στο ΥΠΑΑ&Τ

Σε πλήρη ανατροπή της δομής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα της κτηνιατρικής λειτουργίας όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα οδηγεί το σχέδιο νόμου για την «Αναδιοργάνωση υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημ. Ρέππας στη Βουλή, στις 19/3.

Με το νομοσχέδιο αυτό από τις 820 οργανικές μονάδες του ΥΠΑΑ&Τ απομένουν μόνο 242, δηλαδή καταργείται το 70,5%. Η ουσιαστική διάλυση της υπάρχουσας δομής του υπουργείου έχει ξεσηκώσει τους φορείς των γεωτεχνικών που υπηρετούν σήμερα, οι οποίοι κάνουν λόγο για υλοποίηση σχεδίων απόλυσης χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Ανάμεσα στις μονάδες που καταργούνται είναι:

• Τα 15 Κτηνιατρικά Εργαστήρια, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς περιφερειακές διευθύνσεις. Πολλά από αυτά, αποτελούν εθνικά εργαστήρια αναφοράς, που καλύπτουν το σύνολο της χώρας και είναι διαπιστευμένα για σειρά εξετάσεων, ενώ το θεσμικό τους πλαίσιο, πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα.

• Οι 8 Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου, που είναι υπηρεσίες νομοθετημένες από την Ε.Ε και λειτουργούν ως μοναδικά σημεία εισόδου ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες.

• Τα 3 Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών.

Η διάρθρωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας ουσιαστικά καταργείται, αφού στο νέο οργανόγραμμα δεν προβλέπεται ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ενώ η Ζωική Παραγωγή από ξεχωριστή γενική διεύθυνση που είναι σήμερα, υποβαθμίζεται σε διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικής Παραγωγής και Τροφίμων. Η εκ βάθρων αναδιάρθρωση των κτηνιατρικών δομών τόσο κεντρικά, όσο και περιφερειακά, αναμένεται να δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο τόσο στους ελέγχους, όσο και στην εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών υποδομών της χώρας.

Ειδικά οι έλεγχοι περνούν στην αρμοδιότητα της νέας Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών και Κτηνιατρικών Ελέγχων, στην οποία υπάγονται πλέον και οι περιφερειακές διευθύνσεις. Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων σε πρόσφατη συνέλευσή της (πριν την κατάθεση του σ/ν) διατύπωσε σχετικά τη θέση για «Απόρριψη όλων των σχεδίων που αποσκοπούν στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου κτηνιατρικού έργου, είτε με ανάθεση επισήμων ελέγχων σε ιδιώτες, είτε με εποχιακούς κτηνιάτρους, είτε με ελαστικές εργασιακές σχέσεις».

Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ειδικά για τις τέσσερις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος που λειτουργούν σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Δράμα προβλέπεται η υπαγωγή τους στον νέο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα, με το σκεπτικό ότι «δεν κρίνεται σκόπιμο να αποτελούν οργανική μονάδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»! Το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολές αποσπάται στον ΕΛΓΟ και οι ανάλογες πιστώσεις μεταφέρονται από το υπουργείο στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Η μεταφορά αυτή σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αποσπασμένο από τον έλεγχο των κτηνιατρικών υπηρεσιών δημιουργεί ανησυχίες.

Να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι και το μοναδικό απαραίτητο προσόν για οποιονδήποτε ασχολείται με την επεξεργασία του κρέατος, γεγονός που σχετίζεται με την τήρηση των κανόνων δημόσια υγείας. Η αλλαγή στο νομικό καθεστώς λειτουργίας των σχολών γεννά πολλούς προβληματισμούς στους ενδιαφερόμενους, για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον.

You might also like