Αυξημένες σε αξία οι εισαγωγές κρέατος και το 2011

Περισσότερα χρήματα δώσαμε το 2011 για να εισαγάγουμε κρέας, σε σύγκριση με το 2010. Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που διαθέτει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με τα οποία στη διάρκεια του 2011 έφυγαν προς τους διεθνείς προμηθευτές μας 863,5 εκατ. ευρώ για βόειο, χοίρειο και αιγοπρόβειο κρέας (νωπό και κατεψυγμένο). Αυτό δείχνει μία κατά 4,1% αύξηση (σε αξία) του εισαγόμενου κρέατος.

Στο νωπό κρέας βοοειδών (οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1% σε αξία) η κατάσταση στην κορυφή διατήρησε τους βασικούς προμηθευτές μας στην ίδια σειρά (Γαλλία, Κάτω Χώρες, Γερμανία) με πτωτική παρόλα αυτά τάση όσον αφορά την αξία των εισαγωγών. Το εντυπωσιακό είναι όμως ότι η τέταρτη στη σειρά Ιταλία έδειξε το 2011 θεαματική άνοδο (27 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. το 2010). Ομοίως και η Δανία, που εξαπλασίασε την αξία των εξαγωγών προς Ελλάδα.

Όσον αφορά το χοίρειο (νωπό και κατεψυγμένο) οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,5% σε αξία, φθάνοντας τα 379,3 εκατ. ευρώ. Οι κορυφαίοι προμηθευτές της Ελλάδας ήταν και πάλι οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία και η Γαλλία.

Αύξηση (περίπου 17%) στην αξία των εισαγωγών δείχνουν τα προσωρινά της ΕΛΣΤΑΤ και στο αιγοπρόβειο κρέας (νωπό και κατεψυγμένο). Εδώ η Νέα Ζηλανδία αναδείχτηκε σε βασικό προμηθευτή το 2011, ακολουθούμενη με διαφορά από τη Βουλγαρία και την Ισπανία, αλλά και από τη FYROM.

Περίπου 13% μειωμένες ήταν για το 2011 σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές στις παραπάνω κατηγορίες, με το κρέας βοοειδών να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτές τις απώλειες. Η αξία του εξαγόμενου χοίρειου έπεσε κατά 5,7% και του εξαγόμενου αιγοπρόβειου κατά 7,4%.Αξιοσημείωτη ήταν πάντως η αύξηση κατά 62% που παρουσίασαν σε αξία οι εξαγωγές κρέατος και παραπροϊόντων πουλερικών.

Παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία, με επεξεργασία του meatplace.gr

 

Εισαγωγές κρέατος (αξία σε ευρώ)

ΕΙΔΟΣ 2011 2010 Mεταβολή %
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 382.313.562 378.705.938 0,95
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 62.813.533 64.626.762 -2,81

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

379.340.207 352.652.455 7,57
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 39.075.457 33.423.104 16,91
Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 20.641.978 19.712.835 4,71
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 125.483.545 123.398.001 1,69
Αλλαντικά 32.193.610 33.293.822 -3,30
Κονσέρβες 52.348.209 59.532.044 -12,07

 

Εξαγωγές κρέατος (αξία σε ευρώ)
ΕΙΔΟΣ 2011 2010 Mεταβολή %
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 3.759.692 5.426.105 -30,71
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 916.654 1.290.143 -28,95
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 7.484.608 7.936.499 -5,69
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 9.797.682 10.582.128 -7,41
Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 5.001.124 4.104.140 21,86
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών 16.219.178 10.003.639 62,13
Αλλαντικά 4.315.359 3.772.936 14,38
Κονσέρβες 10.393.219 12.191.274 -14,75
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων meatplace.gr
You might also like