Λιγότερο εισαγόμενο κρέας ήρθε στη χώρα το 2011

Μειωμένος κατά 2,7% ήταν το 2011 ο όγκος των εισαγωγών κρέατος και παραπροϊόντων του (εκτός αλλαντικών και κονσερβών), αφού ανήλθε σε περίπου 385 χιλ. τόνους έναντι 395,8 χιλ. τόνων το 2010.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η εισαγωγή νωπού ή με απλή ψύξη κρέατος βοοειδών ανήλθε στις 100,5 χιλ. τόνους (μείωση κατά 16,46%), ενώ το εισαχθέν κατεψυγμένο κρέας βοοειδών ανήλθε στις 17,6 χιλ. τόνους (μείωση 8,31%). Αυξημένη κατά 4,5% ήταν εν τούτοις η εισαγωγική κίνηση στο χοιρινό κρέας, αφού πέρυσι εισήχθησαν περισσότερες από 190 χιλ. τόνοι, συγκριτικά με τις 182 χιλ. του 2010.

Κατά τα λοιπά, το αιγοπρόβειο που εισήχθη ανήλθε σε 8,5 χιλ. τόνους, ενώ στην κατηγορία «κρέατα και παραπροϊόντα πουλερικών» οι εισαγωγές αυξήθηκαν περίπου 4% (56,4 χιλ. τόνοι το 2011 έναντι 54,2 χιλ. τόνοι το 2010).

Στα αλλαντικά οι εισαγωγές ήταν οριακά αυξημένες (0,02%) ενώ στα παρασκευάσματα και τις κονσέρβες οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά 11,47%.

Στον τομέα των εξαγωγών, μολονότι μιλάμε για μικρές ποσότητες, έχει σημασία να δούμε τη σημαντική μείωση που παρουσίασε το νωπό και με απλή ψύξη κρέας βοοειδών (-41,61%), όπως και το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών (-44,37%).

Μειωμένες επίσης οι εξαγωγές χοιρινού (-12,58%) και αιγοπρόβειου (-9,80%). Σημαντική αύξηση 38,22% παρουσίασαν τα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών, αλλά και τα αλλαντικά, όπου οι εξαγωγές ήταν το 2011 αυξημένες κατά 13,22%.

Υπενθυμίζουμε προηγούμενη ανάρτηση του meatplace.gr με τα στοιχεία για την αξία του εισαγόμενου κρέατος, από τα οποία φαινόταν ότι στη διάρκεια του 2011 έφυγαν προς τους διεθνείς προμηθευτές μας 863,5 εκατ. ευρώ για βόειο, χοίρειο και αιγοπρόβειο κρέας (νωπό και κατεψυγμένο), δηλαδή 4,1% περισσότερα χρήματα σε σχέση με το 2010.

 

Εισαγωγές κρέατος (σε κιλά)

ΕΙΔΟΣ

2011

2010

Mεταβολή %

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

100.537.883

120.352.450

-16,46

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

17.634.428

19.232.997

-8,31

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

190.228.593

182.040.928

4,50

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

8.578.833

8.790.748

-2,41

Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

11.513.513

11.111.771

3,62

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών

56.425.940

54.259.177

3,99

Αλλαντικά

9.733.115

9.730.948

0,02

Παρασκευάσματα και κονσέρβες

15.975.711

18.045.668

-11,47

 

Εξαγωγές κρέατος (σε κιλά)

ΕΙΔΟΣ

2011

2010

Mεταβολή %

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

928.661

1.590.418

-41,61

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

363.441

653.303

-44,37

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

4.113.583

4.705.693

-12,58

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

1.742.527

1.931.821

-9,80

Παραπροϊόντα σφαγίων εκτός πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

9.677.328

7.740.060

25,03

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών

20.859.953

15.092.306

38,22

Αλλαντικά

1.313.848

1.160.406

13,22

Παρασκευάσματα και κονσέρβες

4.228.191

6.827.235

-38,07

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), επεξεργασία στοιχείων meatplace.gr

You might also like