Ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE

Hμερίδα με αντικείμενο “New LIFE in AgroEnvironment”, στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία από την υλοποίηση έργων LIFE στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου. Την ημερίδα οργανώνει η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου προωθούνται στοχευμένες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της φύσης. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα LIFE έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 3.500 στοχευμένα έργα σε όλη την Ευρώπη, επενδύοντας πάνω από 2,5 δισ. ευρώ.

Έμπειρες ερευνητικές ομάδες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους έχουν επιτύχει σημαντικούς στόχους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με τη φύση. Το Μάιο του 2012 το πρόγραμμα LIFE κλείνει 20 χρόνια από την ημερομηνία έναρξής του.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία από την υλοποίηση έργων LIFE στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 6 έργων σχετικών με την αγρο-περιβαλλοντική προστασία, τα οποία υλοποιήθηκαν με την ενεργή συμμετοχή των παραπάνω ερευνητικών φορέων. Στο σύνολό τους τα έργα αυτά θέτουν υψηλούς στόχους και τους επιτυγχάνουν με απόλυτη συνέπεια και συνέργεια των επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά εργαλεία στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Τα παραπάνω είναι παράγοντες καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού της χώρας και για την παραγωγή υψηλής ποιότητας “πράσινων” προϊόντων, βοηθώντας στην καταξίωσή τους στις εγχώριες και στις διεθνείς αγορές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου Electra Palace Hotel – Athens, που βρίσκεται στην οδό Ν. Νικοδήμου 18-20, στην Αθήνα, την Παρασκευή 1 Ιουνίου και ώρα 09:00. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης προβλέπει την παρουσίαση των κύριων αξόνων δράσης και των βασικών αποτελεσμάτων κάθε έργου, καθώς επίσης και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με την ενεργή συμμετοχή του συνόλου των συμμετεχόντων. Στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση πληροφοριακού υλικού των έργων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

You might also like