Αδυναμίες στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου εντοπίζουν οι Κοινοτικοί

Τη συμμόρφωση της Ελλάδας αλλά και αδυναμίες που παραμένουν ανεπίλυτες κατέγραψε το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) σε επιθεώρηση που πραγματοποίησε στη χώρα μας για το σύστημα ελέγχου/διέλευσης και τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου ζώντων ζώων.

Η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες αφορά ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 28 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2011 και οι οποίοι είχαν στόχο να αξιολογήσουν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές μετά από παλαιότερες επιθεωρήσεις και συστάσεις του ΓΤΚΘ.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Κοινοτικών επιθεωρητών, η επικοινωνία μεταξύ των δύο κεντρικών αρχών που εμπλέκονται στους ελέγχους των εισαγωγών (Τμήμα Υγείας των Ζώων και Τελωνεία) είναι επαρκής και υποστηρίζει αποτελεσματικά τον κτηνιατρικό έλεγχο. Αντιθέτως, δεν είναι επαρκής η επικοινωνία με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που αφορά την ανακαίνιση των Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου.

Στις επισημάνσεις της έκθεσης του ΓΤΚΘ τονίζεται ότι το σύστημα για την επαλήθευση της συμμόρφωσης αποδυναμώνεται εξαιτίας των ανεπαρκών πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό, την έλλειψη δομημένης παρακολούθησης και τις περιορισμένες αρμοδιότητες επιβολής του νόμου. Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση που αποστέλλονται φορτία για καταστροφή, οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς σε επίπεδο τέτοιο που να εγγυώνται τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα ζωικά υποπροϊόντα και την υγεία των ζώων. Γενικά πάντως, οι Συνοριακοί Σταθμοί Ελέγχου που επιθεωρήθηκαν διαθέτουν επαρκείς και καλά διατηρημένες εγκαταστάσεις, με εξαίρεση την εγκατάσταση ζώντων ζώων στον Πέπλο του Νομού Έβρου, η οποία δεν πληροί καμία από τις σχετικές απαιτήσεις.

Συνολικά, οι λειτουργικές αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά τον προηγούμενο έλεγχο έχουν αντιμετωπιστεί. Το σύστημα παρουσιάζει αδυναμία όσον αφορά τις διαδικασίες επαλήθευσης και την ανεπαρκή συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, μερικές από τις προηγούμενες συστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν και αυτή η έκθεση κάνει ορισμένες συστάσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη και των υπόλοιπων ελλείψεων.

You might also like