Εγκύκλιος για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Εγκύκλιο που ρυθμίζει διαδικασίες και εφαρμοστικές πτυχές του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθηγητής Ναπ. Μαραβέγιας.

Mε το νόμο και την εγκύκλιο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων που θα επιτρέψει τη νομιμοποίηση χιλιάδων σταβλικών εγκαταστάσεων της χώρας που λειτουργούν μέχρι σήμερα χωρίς αδειοδότηση και προωθείται η κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προσαρμοσμένων στα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου και κτηνοτροφίας.

Επίσης εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τους αναγκαίους ελέγχους, ενώ δημιουργείται για πρώτη φορά ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής των αδειοδοτούμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας, στοιχείο το οποίο θα επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό των διαρθρωτικών δομών και της αναπτυξιακής στρατηγικής του υπουργείου για τον κτηνοτροφικό τομέα.

Λεπτομερέστερη αναφορά, εδώ.

You might also like