Στόχος ένα "πράσινο" υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένα νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο είναι το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού Αθανάσιου Τσαυτάρη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Το μοντέλο αυτό θα βασίζεται στη διεύρυνση του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, με γνώμονα τις πιο ολοκληρωμένες και αειφόρες λύσεις και κυρίως την υποστήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας μας, την ικανοποίηση των καταναλωτών και την ενίσχυση των εξαγωγών, όπως είπε ο υπουργός.

Αναλυτικά οι προτεραιότητες του υπουργείου, όπως αναφέρθηκαν από τον κ. Τσαυτάρη είναι:

  • Η ενίσχυση της κτηνοτροφίας και μάλιστα της εκτατικής και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μας. Σύμφωνα με τον υπουργό η αιγοπροβατοτροφία λίγο απέχει από το «να χαρακτηρισθεί ως βιολογική», ενώ με την ενίσχυση των ψυχανθών οσπρίων που καλλιεργούνται, χωρίς ουσιαστικά λιπάνσεις και φυτοφάρμακα, αν συνδυασθούν σε αμειψισπορά με τα σιτηρά στα ξηρικά μας χωράφια θα εξασφαλίσουν βιολογικές ζωοτροφές.
  • Η διαφοροποίηση στην υποστήριξη της ελληνικής ή και της κρητικής διατροφής κ.λπ. αντί της μεσογειακής που όπως είπε «πράγματι συμβάλει στην καλή υγεία των καταναλωτών, όμως η φακή, τα φασόλια κ.α. είναι από την Τουρκία, τη Συρία».
  • Η μείωση του αυξημένου αγροτικού κόστους με μείωση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων και έγκαιρη πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου. Ακόμα η μείωση του κόστους του σπόρου ενισχύοντας την ντόπια παραγωγή ή και αναπαραγωγή του.
  • Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού, όχι μόνο με τις πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εξυπακούεται ότι θα υποστηριχθεί το πρόγραμμα επιστροφής των νέων, ανέργων στη γεωργία, καθώς επίσης και με δράσεις όπως το Μητρώο Αγροτών με την Κάρτα του Αγρότη, κτηνοτρόφου που θα ανανεώνεται όμως κάθε 2 ή 3 χρόνια, αλλά και με άλλες πολιτικές όπως περιβαλλοντικές, δημόσιας ασφάλειας, τουρισμού κ.ά.

Αναφερόμενος ο υπουργός στα μέσα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι αναφέρθηκε στην ανάγκη να υποστηριχτεί το ΥΠΑΑΤ, να «ξανασυμπληρωθεί με τα αποκομμένα τμήματά του που μεταφέρθηκαν αλλού, όπως ο ΕΦΕΤ, που έγινε ήδη, την Αλιεία και Ιχθυοπαραγωγή που γίνεται ήδη», αλλά και να μεταφερθεί «σ’ ένα σύγχρονο κτίριο με μαζεμένες όλες τις σκόρπιες υπηρεσίες του σε 11 κτίρια διασκορπισμένα στην Αθήνα». Εντύπωση προκαλεί ότι δεν αναφέρθηκε στον ενοποιημένο υπεροργανισμό ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Όσο αφορά το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναφέρθηκε ότι μέσα σε λίγες ημέρες προωθήθηκαν γρήγορα και πληρώθηκαν προγράμματα ύψους 25 εκατ. ευρώ, ενώ θεωρεί εφικτό ότι θα πληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι τόσο η εξισωτική των κτηνοτρόφων όσο και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, ενώ τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτώβρη η προκαταβολή δηλ. το 50% της ενίσχυσης ύψους 1,1 δισ. ευρώ και τις πρώτες δύο εβδομάδες του Δεκέμβρη, το υπόλοιπο 50%, δηλαδή ακόμη 1,1 δισ. ευρώ.

You might also like