Ζημιογόνες οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις

Η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και η άνοδος των επιτοκίων των δανείων σε συνδυασμό με την μείωση της ζήτησης για πτηνοτροφικά προϊόντα στην ελληνική αγορά είχε ως αποτέλεσμα τη συμπίεση της κερδοφορίας των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το πρώτο πεντάμηνο του 2012, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011, μειώθηκε η παραγωγή ολόκληρων κοτόπουλων κατεψυγμένων κατά 10,8% και τεμαχίων κοτόπουλου, νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη, κατά 7,8%, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή των μη τεμαχισμένων, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κοτόπουλων, κατά 0,4%. Η αύξηση της ζήτησης για πτηνοτροφικά προϊόντα στην ελληνική αγορά, κατά το 2011, ώθησε ανοδικά τις πωλήσεις και τον όγκο της παραγωγής των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά δεν απέτρεψε την καταγραφή ζημιών, καθώς η ανοδική τάση των τιμών των πρώτων υλών υπερκάλυψε τα οφέλη της αύξησης των εσόδων.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των 26 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού τομέα που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία ανήλθαν το 2011 σε 558,01 εκατ. ευρώ έναντι 521,96 εκατ. ευρώ το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 7% σε ποσοστό και κατά 36,05 εκατ. ευρώ σε αξία. Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους ανήλθαν σε 67,36 εκατ. ευρώ, από 65,81 εκατ. ευρώ το 2010 (+2%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (12,1% από 12,6%), λόγω της αύξησης των πρώτων υλών και του κόστους παραγωγής.

Επίσης, χάρη στην περιορισμένη αύξηση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 27,68 εκατ. ευρώ (5,0% των πωλήσεων), από 25,57 εκατ. ευρώ (4,9% των πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 8% σε ποσοστό και κατά 2,11 εκατ. ευρώ σε αξία. Ακόμη, τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 15,59 εκατ. ευρώ (2,8% των πωλήσεων), από 13,03 εκατ. ευρώ (2,5% των πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 20% σε ποσοστό και κατά 2,56 εκατ. ευρώ σε αξία. Αντιθέτως, καθώς οι χρηματοοικονομικές δαπάνες σημείωσαν μεγάλη αύξηση, λόγω της ανόδου των επιτοκίων, το αθροιστικό αποτέλεσμα προ φόρων των 27 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών και άλλων πτηνοτροφικών προϊόντων, επιδεινώθηκε.

Συγκεκριμένα, το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημιά 0,68 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) έναντι κέρδους 3,03 εκατ. ευρώ το 2010. Επιδεινώθηκε, δηλαδή, κατά 3,71 εκατ. ευρώ σε αξία. Μετά την καταβολή φόρων (1,09 εκατ. ευρώ έναντι 3,14 εκατ. ευρώ) προέκυψε καθαρή ζημιά 1,77 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής ζημιάς 0,11 εκατ. ευρώ το 2010. Το τελικό αποτέλεσμά τους επιδεινώθηκε κατά 1,66 εκατ. ευρώ σε αξία.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δεν διαθέτουν πτηνοτροφεία, αλλά ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών, ενώ άλλες ασχολούνται με την τυποποίηση/διάθεση αβγών και μερικές οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους και σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες. Κερδοφόρες, έστω οριακά, ήταν οι 11 από τις 26 επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ AΕ, με πωλήσεις ύψους 17,56 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (17,81 εκατ. ευρώ) κατά 1,4%, κατέγραψε EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (1,31 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -1,08 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,10 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα -0,20 εκατ. ευρώ.

Η ΑΓΡΟΖΩΗ AΒΕE, με πωλήσεις ύψους 18,89 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (19,55 εκατ. ευρώ) κατά 3,4%, κατέγραψε EBITDA -0,25 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,67 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,68 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 17,12 εκατ. ευρώ, (ίδια κεφάλαια -4,48 εκατ. ευρώ).

Η ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΠΕE, με πωλήσεις ύψους 10,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (10,95 εκατ. ευρώ) κατά 8,4%, κατέγραψε EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,06 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Χ. Β. ΤΣΑΟΥΣΗΣ AE, με πωλήσεις ύψους 8,07 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (7,95 εκατ. ευρώ) κατά 1,5%, κατέγραψε EBITDA 2,25 εκατ. ευρώ (1,88 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 1,49 εκατ. ευρώ (1,39 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,09 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 8,30 εκατ. ευρώ.

Η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 6,04 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (6,16 εκατ. ευρώ) κατά 1,9%, κατέγραψε EBITDA -0,24 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,27 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,27 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,30 εκατ.ευρώ.

Η ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ, με πωλήσεις ύψους 8,66 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (8,08 εκατ. ευρώ) κατά 7,2%, κατέγραψε EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,45 εκατ. ευρώ.

Η ΚΟΥΤΣΟΣ – ΤΖΩΤΖΑΣ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 6,31 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (5,80 εκατ. ευρώ) κατά 8,8%, κατέγραψε EBITDA 1,33 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,06 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 4,52 εκατ. ευρώ.

Η ΛΙΟΓΚΑΣ Χ. AΕΒΕ, με πωλήσεις ύψους 7,19 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (7,26 εκατ. ευρώ) κατά 1,0%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,26 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,26 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,41 εκατ. ευρώ.

Η ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 36,53 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (31,95 εκατ. ευρώ) κατά 14,3%, κατέγραψε EBITDA 0,99 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,18 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,18 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 19,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 3,65 εκατ. ευρώ.

Η ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕΒΕ, με πωλήσεις ύψους 3,94 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (3,27 εκατ. ευρώ) κατά 20,5%, κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,08 εκατ. ευρώ.

Η ΜΕΓΑΦΑΡΜ AE, με πωλήσεις ύψους 7,14 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,13 εκατ. ευρώ) κατά 12,2%, κατέγραψε EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,13 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 11,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 4,71 εκατ. ευρώ.

Η ΜΠΕΛΛΗΣ AΒΕE, με πωλήσεις ύψους 4,85 εκατ. ευρώ, ίσες με εκείνες του 2010 (4,85 εκατ. ευρώ), κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 11,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 7,81 εκατ. ευρώ.

Η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 138,95 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (118,81 εκατ. ευρώ) κατά 16,95%, κατέγραψε EBITDA 8,31 εκατ. ευρώ (7,46 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,52 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,52 εκατ. ευρώ (-0,71 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 131,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 23,11 εκατ. ευρώ.

Η ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 4,58 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,91 εκατ. ευρώ) κατά 6,7%, κατέγραψε EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,02 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,28 εκατ. ευρώ.

Η ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, με πωλήσεις ύψους 180,45 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (177,28 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, κατέγραψε EBITDA 5,82 εκατ. ευρώ (4,57 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,53 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,53 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 155,90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 41,53 εκατ. ευρώ.

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ AE, με πωλήσεις ύψους 8,90 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (8,00 εκατ. ευρώ) κατά 11,25%, κατέγραψε EBITDA 0,50 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,14 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,66 εκατ. ευρώ.

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑE, με πωλήσεις ύψους 4,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (3,45 εκατ. ευρώ) κατά 35,65%, κατέγραψε EBITDA 0,80 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο πασχολουμένων κεφαλαίων 13,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,84 εκατ. ευρώ.

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 11,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (6,10 εκατ. ευρώ) κατά 82,6%, κατέγραψε EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,60 εκατ εευρώ (-0,63 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,65 εκατ. ευρώ (-0,63 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,98 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,81 εκατ. ευρώ).

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ AE, με πωλήσεις ύψους 3,08 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (2,46 εκατ. ευρώ) κατά 25,2%, κατέγραψε EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,28 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,29 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,58 εκατ. ευρώ.

Η ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. AΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 15,50 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (14,75 εκατ. ευρώ) κατά 5,1%, κατέγραψε EBITDA 2,70 εκατ. ευρώ (2,17 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,53 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,34 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 49,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 22,87 εκατ. ευρώ.

Η ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 8,12 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (7,15 εκατ. ευρώ) κατά 13,6%, κατέγραψε EBITDA 0,54 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,30 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,30 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 23,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 10,08 εκατ. ευρώ.

Η ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ AEΒΕ, με πωλήσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (3,51 εκατ. ευρώ) κατά 0,6%, κατέγραψε EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,39 εκατ. ευρώ.

Η ΦΡΕΣΚΟΤ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 16,16 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (16,68 εκατ. ευρώ) κατά 3,1%, κατέγραψε EBITDA 0,21 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,16 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 19,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,80 εκατ. ευρώ.

Η ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 20,59 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (19,67 εκατ. ευρώ) κατά 4,7%, κατέγραψε EBITDA 2,21 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,12 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 27,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 4,23 εκατ. ευρώ.

Η DISTROCHICK ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 3,89 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (3,72 εκατ. ευρώ) κατά 4,6%, κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,08 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,88 εκατ. ευρώ.

Η OVO FRESCO ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 3,27 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (3,71 εκατ. ευρώ) κατά 11,9%, κατέγραψε EBITDA 0,46 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,24 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,24 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,52 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν αυτών των 26 επιχειρήσεων η εταιρεία HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ, η οποία οφείλει σεβαστό μέρος των εσόδων της σε πτηνοτροφικά προϊόντα αλλά δραστηριοποιείται σε αρκετούς τομείς της ευρύτερης αγοράς των ειδών διατροφής, το 2011 παρουσίασε συνολικές πωλήσεις ύψους 101,59 εκατ. ευρώ (103,60 εκατ. ευρώ το 2010), EBITDA 8,79 εκατ. ευρώ (10,20 εκατ. ευρώ), κέρδος προ φόρων -1,28 εκατ. ευρώ (-1,51 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,71 εκατ. ευρώ (-1,66 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 185,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 76,73 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σημειώνεται ότι δεν έχουν γνωστοποιήσει οικονομικά στοιχεία του έτους 2011 άλλες επιχειρήσεις του τομέα, μεταξύ των οποίων ο ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, η ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΕΠΕ και η ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ. Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 26 επιχειρήσεων με διαθέσιμα στοιχεία, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρέμεινε σταθερή στο 4,8%. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυτών των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 9% (+11,97 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 8% (+44,23 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια, ύψους 580,40 εκατ. ευρώ, παρέμεινε σταθερή στο 74,1%. Το 2001 στη χώρα μας μειώθηκε η παραγωγή μερίδων νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κοτόπουλου κατά 11,5%, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή μη τεμαχισμένων νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κοτόπουλων κατά 5,2% και ολόκληρων κοτόπουλων κατεψυγμένων κατά 23,7%.

Πηγή: ΑΠΕ

You might also like