Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Η Επιστημονική Επιτροπή του «Πανελλήνιου Συνεδρίου Meat Days 2012 Το Κρέας και τα Προϊόντα του» ανακοίνωσε τις θεματικές ενότητες, όπως διαμορφώθηκαν από τις εργασίες που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα.

Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ζωοτροφές, εμπλουτισμός ζωοτροφών, ανίχνευση τροποποιημένης σόγιας, εκτροφές απαλλαγμένες από Σαλμονέλα, ποιότητα κρέατος εκτρεφόμενων πουλερικών και κουνελιών, αιγοπροβατοτροφία, καινοτόμα προϊόντα κρέατος βοοειδών, ανθρακικό αποτύπωμα προϊόντων.

ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μυϊκές πρωτοζωώσεις, μετάζωα, μελέτες αναμονής κτηνιατρικών φαρμάκων, εθνικό πρόγραμμα ελέγχου Σαλμονέλας στα ορνίθια κρεοπαραγωγής, Escherichia coli.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διατροφή του ανθρώπου και κρέας, μεσογειακή διατροφή, διατροφική αξιολόγηση κρέατος θηλαστικών.

IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας, εθνικά σχήματα πιστοποίησης, διαχείριση κρίσεων, πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.

V. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, κτηνιατρική νομοθεσία, διοικητικά πρόστιμα ΕΦΕΤ, ισοζύγια κρέατος, επιθεώρηση και η εξέταση στον επίσημο έλεγχο, κατάλοιπα αντιβιοτικών, τάσεις στελεχών Salmonella spp.

VI. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Σχεδιασμός συστήματος ανάκλησης / απόσυρσης τροφίμων, συστήματα ιχνηλασιμότητας, επισήμανση.

VII. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υπερυψηλή υδροστατική πίεση, αντιμικροβιακή συσκευασία, παράταση χρόνου ζωής, ανθεκτικότητα μικροβιακών κυττάρων, αδρανοποίηση παθογόνων μικροβίων, προσδιορισμός εμπορικού χρόνου ζωής, παράταση χρόνου ζωής.

VIII. ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εντεροαιμορραγική Escherichia coli, σταφυλοκοκκική τοξίνωση, Listeria monocytogenes, Yersinia enterolytica, διασφάλιση ασφάλειας και ποιότητας των αλλαντικών ωρίμασης, μικροβιολογική κατάσταση χωριάτικου λουκάνικου, υγιεινή επιφανειών εξοπλισμού.

ΙΧ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης βιομηχανιών κρέατος, μικροβιολογικοί, χημικοί παράγοντες κινδύνου, ιστοπαθολογικός έλεγχος, επιθεωρήσεις προελέγχου, μακροσκοπικός, τεχνολογικός, οργανοληπτικός έλεγχος.

You might also like