Ενίσχυση κτηνοτρόφων για ηλεκτροφόρο περίφραξη των στάβλων

Εφαρμογή της Δράσης 1.1. «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πρόκειται για δράση που αφορά μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις ή μετακινούνται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται οικότοποι της αρκούδας.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Μέτρου 216 «Μη Παραγωγικές Επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα βασίζονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2012 και, ειδικότερα, σε δεδομένα σχετικά με τα μελισσοσμήνη, τα μελισσοχώραφα (μελισσόχορτο) και τις σταβλικές εγκαταστάσεις τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτήν.

You might also like