Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται τα ισοζύγια κρέατος

Επεκτείνεται η διαδικτυακή εφαρμογή ARTEMIS και στα ισοζύγια κρέατος. Αυτό ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ "Δήμητρα", θέτοντας σε πιλοτική εφαρμογή την ηλεκτρονική υποβολή ισοζυγίων κρέατος. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί επέκταση της μέχρι σήμερα ηλεκτρονικής διασύνδεσης των σφαγείων με τον Οργανισμό και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εμπόρους κρέατος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις μηνιαίες δηλώσεις ισοζυγίων κρέατος.

Με την ηλεκτρονική υποβολή, όπως ανακοινώνει ο οργανισμός, αποφεύγεται η μέχρι σήμερα ογκώδης ετήσια αλληλογραφία με την οποία υποβάλλονταν τα ισοζύγια. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων που απασχολείται με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και καταχώρησης των στοιχείων ενώ η αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερέστερων διασταυρώσεων και ελέγχων των δεδομένων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων θα ξεκινήσει πιλοτικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 προκειμένου όλοι οι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής και να προετοιμαστούν για την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής από 1ης Ιανουαρίου 2013.

Πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ακολουθώντας στο διαδίκτυο τη «διαδρομή»: www.elgo.gr / Συγχωνευθέντες Φορείς / Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος.

You might also like