Αδύνατη μέσα στο 2013 η αντικατάσταση κλωβών

Η οδηγία 1999/74 της Ε.Ε. για την αντικατάσταση των κλωβών στα πτηνοτροφεία έχει καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής για τα κράτη μέλη το 2012. Όπως όμως εκτιμούν οι πτηνοτρόφοι η αντικατάσταση των κλωβών στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της χώρας μας δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2013.

Και αυτό συμβαίνει γιατί το κόστος εφαρμογής της οδηγίας είναι ασύμφορο και δυσβάσταχτο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα.

Οι πτηνοτρόφοι ζητούν τη βοήθεια και οικονομική ενίσχυση της πολιτείας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την επένδυση που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν στο εισόδημά τους από το διπλασιασμό του κόστους των ζωοτροφών.

You might also like