Υλοποίηση προγράμματος λύσσας για το 2013

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε Απόφαση, η οποία και προωθείται στον συναρμόδιο για υπογραφή Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρο Καλαφάτη, σχετικά με την επιτήρηση και την εκρίζωση της λύσσας σε όλη την επικράτεια για το τρέχον έτος.

Η απόφαση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης, παρακολούθησης και καταπολέμησης της λύσσας στα άγρια και κατοικίδια θηλαστικά. Το πρόγραμμα προβλέπει παθητική επιτήρηση σε όλη την επικράτεια. Ειδικά για τις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο εξαιτίας του εντοπισμού κρουσμάτων λύσσας, προβλέπει και τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων καθώς και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του.

Οι παραπάνω δράσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Ενωσιακή νομοθεσία και συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ενωσιακό Κτηνιατρικό Ταμείο. Το ποσό με το οποίο επιχορηγεί καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χώρα μας ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ ενώ υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης επιπλέον ποσού κατά την διάρκεια του έτους, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε τα εξής: «Από την πρώτη εμφάνιση κρούσματος λύσσας στη χώρα, ανταποκριθήκαμε με ταχύτητα και ψυχραιμία λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή της. Ο εμβολιασμός των ζώων κατά της λύσσας αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας. Στόχος μας είναι η, κατά το δυνατό, αποτροπή εξάπλωσης της νόσου και προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

You might also like