Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013 η υποβολή αιτήσεων για βοσκοτόπια στην Κομοτηνή

Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους δημότες του δήμου, που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στους δημοτικούς βοσκοτόπους, κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2013, να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έως τις 15/2/2013, στο Ταμείο του Δήμου.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα φαίνεται ο ακριβής αριθμός κατά είδος των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στους βοσκοτόπους του Δήμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής από κτηνοτρόφο της παραπάνω δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης, θα θεωρείται ότι τα ποίμνιά του βόσκουν αυθαίρετα και ο ίδιος θα υπόκειται στις συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Δικαιούχοι χρήσεως των δημοτικών βοσκοτόπων είναι οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι επί τριετίας τουλάχιστον. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: ο αριθμός ταυτότητας, το ΑΦΜ και το τηλέφωνο κάθε ενδιαφερόμενου.

You might also like