ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Ναυπλίου 29, 14452, Μεταμόρφωση
Τ. 2107470500 • F. 2107470501
[email protected]www.ergastiria.gr

You might also like