ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ EQUIPMENT ΙΚΕ

Κατασκευή μηχανημάτων σφαγής
και επεξεργασίας κρέατος
Γραμμές επεξεργασίας κρέατος – Τσιγκέλια –
Εξοπλισμοί – Αναλώσιμα
Μαυροβούνι Σκύδρας, Τ.Κ. 58500, Ν. Πέλλας
Τηλ. 2381089485 • 6937226117
[email protected]
http://triantafyllidis-equipment.com

You might also like