ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Παρουσιάστηκαν τα 6 νέα εθνικά σήματα πιστοποίησης τροφίμων AGRO

Στην παρουσίαση των έξι νέων εθνικών σημάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων AGRO μαζί με τα πρότυπά τους, προχώρησε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7/9 στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου.

Τα έξι νέα σήματα πιστοποίησης αφορούν:

* Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2)

* Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8)

* Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9)

* Τοπικά προϊόντα (AGRO 10)

* Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11)

* Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12)

«Για εμάς στο υπουργείο, αποτελεί πρώτιστο μέλημα η υλοποίηση ενός πλέγματος πολιτικών για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων που φτάνουν στο τραπέζι όλων μας» τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, προσθέτοντας ότι θεωρεί «επιβεβλημένη την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, και κυρίως των νέων και των παιδιών μας, για την αναγκαιότητα και τον ρόλο μιας πιο καλής, πιο σωστής, πιο υγιεινής διατροφής. Γιατί τελικά, όπως πολύ σωστά λένε, είμαστε ό,τι τρώμε».

Διαβεβαίωσε ότι «είμαστε εδώ για να προφυλάσσουμε τη διατροφική αλυσίδα, να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και βεβαίως για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, τους αγρότες και τους καταναλωτές μας».

Από τη πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Σέρκος Χαρουτουνιάν, υπογράμμισε ότι «ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και της αγοράς, έχει δημιουργήσει έξι νέα εθνικά πρότυπα ποιότητας, που εντάσσονται στη σειρά “ΑGRO” του Οργανισμού».

Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «θα τύχουν της εμπιστοσύνης του κοινού, ενισχύοντας στην πράξη τη στροφή προς τα ποιοτικότερα και υγιεινότερα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα».

Τα εθνικά σήματα πιστοποίησης

Με τα έξι νέα εθνικά συστήματα πιστοποίησης στόχος είναι, όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η καθιέρωση ενός πλαισίου πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών.

Τα νέα σήματα είναι προαιρετικά και φιλοπεριβαλλοντικά και θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους τόσο στην εγχώρια, όσο και στην διεθνή αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, το εθνικό σήμα πιστοποίησης AGRO 2 αφορά προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι μια φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία σήμερα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη συσκευασία των προϊόντων και την εκκόκκιση του βάμβακος.

Το AGRO 8 απευθύνεται στην παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος. Σε αυτό περιγράφονται οι προδιαγραφές για όλα τα στάδια παραγωγής του χοιρινού κρέατος από την εκτροφή των χοίρων, τον τεμαχισμό, την τυποποίηση, τη συσκευασία μέχρι και τη διάθεση του χοιρινού κρέατος στην αγορά.

Το Εθνικό σήμα πιστοποίησης AGRO 9 στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στη χώρα μας οι περιοχές Natura ξεπερνούν το 21% της επικράτειας. Με το νέο πρότυπο ορίζονται οι προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων (φυτικής, ζωικής προέλευσης, μεταποίησης) μέσα στις οριοθετημένες στη χώρα μας προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς κάθε περιοχής με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών και τη διάκρισή τους στην αγορά.

Το AGRO 10 είναι το εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή τοπικών προϊόντων. Όπως τονίστηκε, στο πρότυπο αυτό ορίζονται οι προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών προϊόντων της χώρας μας που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία. Τοπικά προϊόντα που προέρχονται από μικρές, κυρίως, επιχειρήσεις και παραγωγούς μικρότερης αναγνωσιμότητας, όπως πχ τα γλυκά του κουταλιού και προϊόντα με τοπικές παραδοσιακές συνταγές και τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τον τουρισμό, την εστίαση και τα ξενοδοχεία και να λάβουν ιδιαίτερη αναγνωσιμότητα και προβολή.

Σειρά έχει το AGRO 11, το εθνικό σήμα πιστοποίησης για την παραγωγή προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη συνέχεια της αλυσίδας παραγωγής από τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που ήδη πιστοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε προϊόντα περαιτέρω επεξεργασίας/μεταποίησης (π.χ. αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος).

Τέλος, το AGRO 12 αφορά την πιστοποίηση στην παραγωγή ψαριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και των ψαριών λιμνοθάλασσας. Η πιστοποίηση για την παραγωγή ψαριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας εστιάζει στην ποιότητα των ιχθυοτροφών, στις συνθήκες εκτροφής των ψαριών, σε κανόνες για την αλίευση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την ιχνηλασιμότητα, την υγιεινή και ασφάλεια και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Αντίθετα, η πιστοποίηση για την παραγωγή ψαριών λιμνοθάλασσας στοχεύει στους κανόνες για την αλίευση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την ιχνηλασιμότητα, την υγιεινή και ασφάλεια και τη διατήρηση της ποιότητάς των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.

Επίβλεψη από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα επιβλέπει την εφαρμογή και νέων αυτών προτύπων AGRO, διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίησή τους, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές.

Τέλος, όπως γνωστοποιήθηκε, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερώνονται για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων.

You might also like