ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Διεξαγωγή του 36ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου στο Αγρίνιο

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 36ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της που θα λάβει χώρα στην πόλη του Αγρινίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο, από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2022. Το Συνέδριο θα υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Αγρινίου.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι αφενός η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών της ΕΖΕ σε θέματα διατροφής, εκτροφής,  γενετικής και αναπαραγωγής παραγωγικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και ποιότητας προϊόντων ζωικής προέλευσης, αφετέρου η ενημέρωση του ευρύτερου επιστημονικού γεωτεχνικού δυναμικού της χώρας μας και κάθε άλλου ενδιαφερομένου για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στα θέματα Ζωικής Παραγωγής.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία διεξάγει το Συνέδριό της στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και μάλιστα σε μια περίοδο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς κορυφώνεται διεθνώς η ανησυχία σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια.

Περιλήψεις ερευνητικών εργασιών που προορίζονται για ανακοίνωση στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της ΕΖΕ.

 

 

You might also like