ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Οι εικονικές εκθέσεις αποτελούν σύγχρονα εργαλεία προώθησης της εξωστρέφειας Αγροδιατροφικών προϊόντων

Η αξιοποίηση σύγχρονων – ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της εξωστρέφειας στον Αγροδιατροφικό τομέα, ήταν ο σκοπός της πρόσφατης εκδήλωσης για την παρουσίαση της πρώτης πιλοτικής εικονικής έκθεσης «GoInt Virtual FoodExpo», που θα πραγματοποιηθεί 24-28 Φεβρουαρίου 2023.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί εδώ και θα φιλοξενήσει επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Πρόκειται για δράση, που αποτελεί μέρος του έργου GoInt, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του Ελληνoγερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου, του Ελληνο-Ιταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Βουλγαρικού Οργανισμού Προώθησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Ανδρέας Σπυρίδης υπογράμμισε ότι το επιμελητήριο υποστηρίζει μακροχρόνια μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων και πλατφορμών, επιχειρήσεις και φορείς διάφορων κλάδων.

Το μέλος Δ.Σ. και εντεταλμένος σύμβουλος για τον αγροδιατροφικό τομέα του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Παλησίδης, τόνισε ότι δίνεται μία μεγάλη ευκαιρία για εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μέσα από το εν λόγω έργο. Στην ουσία, πρόσθεσε, τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται για να αναδείξουν τα προϊόντα των περιοχών αυτών πέρα από την Ευρώπη για να πάρουν την υπεραξία που τους αξίζει.

Από την πλευρά του, ο ομιλητής της εκδήλωσης, Αναστάσιος Ζαφειρίδης, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), ενημέρωσε το κοινό για τις δυνατότητες που παρέχει στους επενδυτές ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22 με έμφαση στην αγροδιατροφή. Επιπλέον παρουσίασε και το project LOC-FOOD, το οποίο αποτελεί ένα έργο Interreg που συντονίζει το υπουργείο με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση τοπικών παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Η παρουσίαση του ηλεκτρονικού εργαλείου του έργου GoInt για την προώθηση των διεθνών εξαγωγών, αποτέλεσε την καταληκτική ομιλία, στην οποία υπήρξε λεπτομερής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των εικονικών εκθέσεων και των πλεονεκτημάτων των εικονικών εκδηλώσεων.

You might also like