Αναβίωση της Σχολής Ασωμάτων με τη δημιουργία πρότυπου εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου κτηνοτροφίας

«Ανοίγει ο δρόμος» αναβίωσης της Σχολής Ασωμάτων και λειτουργίας πρότυπου εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου για την κτηνοτροφία στο Ρέθυμνο, μετά και την υπογραφή σχετικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Πρόκειται για τη σύμβαση εκπόνησης μελέτης με χρηματοδότηση της περιφέρειας για νέες κτιριακές υποδομές και εξοπλισμούς που στόχο έχουν την μετεγκατάσταση της σχολής Γεωργικής έρευνας Ασωμάτων. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 721.183,91 ευρώ με ολοκλήρωσή της σε διάστημα 18 μηνών.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, με την μελέτη αυτή θα γίνει ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των νέων υποδομών (κτιρίων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου) για τη μετεγκατάσταση της Σχολής Γεωργικής έρευνας Ασωμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης θα γίνει η διεκδίκηση των πόρων για να υλοποιηθεί το όλο έργο, ένα πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την κτηνοτροφία στη σχολή Ασωμάτων.

Στόχο της μελέτης, όπως ανέφεραν οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι η αναβάθμιση της Σχολής Ασωμάτων που βρίσκεται στον Δήμο Αμαρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την κτηνοτροφία, που θα ωφελήσει την ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, συνδέοντας τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, η Σχολή Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για όλη την Κρήτη.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό, εμβληματικό έργο όχι μόνο για το Ρέθυμνο και την Κρήτη, θα έλεγα και για όλη την Μεσόγειο, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας για τον Kτηνοτροφικό τομέα. Με τη σύμβαση που υπεγράφη με τον ανάδοχο και θα είναι έτοιμη εντός 18 μηνών, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τους πόρους για να γίνει αυτό το Πρότυπο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο στη Σχολή Ασωμάτων. Μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τη κτηνοτροφία της Κρήτης».

Ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, ως αντιπρόεδρος της εταιρίας διαχείρισης με την ονομασία «Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων», ανέφερε πως με την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για «τη δημιουργία μιας πρότυπης ερευνητικής μονάδας αιγοπροβατοτροφίας, η οποία θα φροντίζει για τη διατήρηση, την αναβάθμιση και τη διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων, καθώς και θα λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης νέων κτηνοτρόφων, παρέχοντας τους πρόσβαση σε διαθέσιμη τεχνογνωσία και ερευνητικά αποτελέσματα».

You might also like