Γερμανία: Μειώθηκαν σημαντικά η παραγωγή και οι εξαγωγές κρέατος την τελευταία πενταετία

Η παραγωγή κρέατος στη Γερμανία επίσης μειώνεται. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα εμπορικά σφαγεία στη Γερμανία παρήγαγαν περίπου 7,0 εκατομμύρια τόνους κρέατος το 2022 – μείωση 8,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η παραγωγή κρέατος μειώθηκε κατά 13,9% τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2017 παρήχθησαν σχεδόν 8,2 εκατομμύρια τόνοι κρέατος. Ειδικότερα, το χοιρινό κρέας παράγεται λιγότερο: η ποσότητα του χοιρινού κρέατος μειώθηκε κατά 18,5% από το 2017 έως το 2022 σε λίγο λιγότερο από 4,5 εκατομμύρια τόνους. Σημειώθηκε επίσης μείωση κατά 68,7% στον αριθμό των χοίρων ξένης προέλευσης που σφάζονται στη Γερμανία. Η παραγωγή βοείου κρέατος μειώθηκε επίσης την ίδια περίοδο (-12,8%). Το 2022, περίπου 984.600 τόνοι βοείου κρέατος εξακολουθούσαν να παράγονται σε εμπορικά σφαγεία. Αντίθετα, η ποσότητα του κρέατος πουλερικών που παρήχθη το 2022 αυξήθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το 2017 – κατά 1,8% σε 1,5 εκατομμύρια τόνους.

Σχεδόν 2,9 εκατομμύρια τόνοι κρέατος και προϊόντων κρέατος εξήχθησαν το 2022, τα περισσότερα από τα οποία πήγαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis) αναφέρει ότι πρόκειται για μείωση 6,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές κρέατος μειώθηκαν κατά 19,3% την τελευταία πενταετία. Το 2017, λίγο λιγότεροι από 3,6 εκατομμύρια τόνοι κρέατος εξήχθησαν από τη Γερμανία.

16% λιγότερες εισαγωγές κρέατος

Παρόμοια εξέλιξη παρατηρείται και στις εισαγωγές κρέατος: το 2022, 2 εκατομμύρια τόνοι κρέατος εισήχθησαν στη Γερμανία – κυρίως από άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό ήταν 4,5% λιγότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές κρέατος μειώθηκαν κατά 15,9% τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2017, 2,4 εκατομμύρια τόνοι κρέατος εισήχθησαν στη Γερμανία. Και εδώ υπάρχει σαφής μείωση στην ποσότητα του εισαγόμενου χοιρινού κρέατος: αυτή μειώθηκε σχεδόν κατά ένα τέταρτο (-23,4%) από το 2017 έως το 2022. Πιο πρόσφατα, εισήχθησαν περίπου 701.400 τόνοι χοιρινού κρέατος. Οι εισαγωγές βοείου κρέατος μειώθηκαν κατά 12,0% σε λίγο λιγότερους από 324.200 τόνους την ίδια περίοδο. Οι όγκοι εισαγωγών κρέατος πουλερικών μειώθηκαν λιγότερο – από σχεδόν 693.600 τόνους το 2017 σε περίπου 657.600 τόνους το 2022 (-5,2%).

Η κατανάλωση μειώνεται

Στη Γερμανία, πρόσφατα καταναλώνεται όλο και λιγότερο κρέας: Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας και Τροφίμων, η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν 55,0 κιλά το 2021. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 12,4% σε σύγκριση με το 2011. Τότε, στη χώρα αυτή καταναλώνονταν 62,8 κιλά κρέας κατά κεφαλήν.

You might also like