Κρέατα Αττικής: Ψηφιακή αναβάθμιση από την Epsilon SingularLogic

Δυναμική Είσοδος του Epsilon SingularLogic Integrator και του PYLON Hybrid στην κάθετη αγορά Εμπορίας και Διανομής Νωπού Κρέατος

Η Βιομηχανία Κρεάτων ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ A.E., «ΚΡΕΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», που
δραστηριοποιείται στην υπερχονδρική, χονδρική και λιανική διάθεση κρεάτων και
κρεατοσκευασμάτων, επέλεξε την Epsilon SingularLogic Integrator για την ψηφιακή της
αναβάθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία υιοθετεί την ολοκληρωμένη πλατφόρμα PYLON Hybrid για την
κάλυψη, τη βελτιστοποίηση και την αναβάθμιση των λειτουργικών της, ιδιαίτερα στο
κομμάτι του Supply Chain Management .

Η ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε είναι μια πρότυπη βιομηχανική μονάδα, που, αφενός, απαιτείται να εφαρμόζει εξελιγμένες αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις ανάγκες λειτουργίας των πολυκτιριακών εγκαταστάσεών της και το συντονισμό 315 εργαζομένων και, αφετέρου, να υποστηρίζει το δίκτυο επικοινωνίας, προμήθευσης, τροφοδοσίας, εισαγωγών και εξαγωγών, ανάμεσα στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά.

Εγκαθιστώντας την πλατφόρμα PYLON Hybrid, και συγκεκριμένα τις λειτουργικότητες ERP και SCM, η εταιρεία ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε αξιοποιεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης των επιχειρησιακών αναγκών της, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Παραγωγή, τα Εμπορικά ψηφιακά; κυκλώματα και το σύνολο των ροών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, στη βάση μείωσης του κόστους διαχείρισης.

Συνοπτικά, τα κυριότερα σημεία της υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:

  • Διασύνδεση των οργάνων ζύγισης και καταγραφής που χρησιμοποιεί η εταιρεία με την πλατφόρμα PYLON Hybrid
  • Δυνατότητα παραλαβών μέσω της χρήσης φορητών συσκευών PDAs και Android tablets
  • Υλοποίηση διαχείρισης παραγωγής (προγραμματισμός – εκτέλεση)
  • Εκτέλεση χορήγησης παραγωγής, με βάση τις ανάγκες ανάλωσης, όπως προκύπτουν με βάση τον προγραμματισμό παραγωγής
  • Διαδικασίες καταγραφής αναλώσεων – παραγωγών σε επιλεγμένα σενάρια λειτουργίας μέσω φορητών συσκευών PDAs ή Android tablets
  • Διαχείριση παραγγελιών πώλησης και φορτώσεων αποστολών
  • Καταγραφή και ιχνηλάτηση παρτίδων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και παραγωγικής διαδικασίας

O διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, κ. Βουδούρης Μιχάλης δήλωσε σχετικά με την έναρξη της συνεργασίας με τον Όμιλο EPSILON NET και τον Epsilon SingularLogic Integrator: «Στη διαδικασία ανεύρεσης του πιο ικανού συνεργάτη είναι αυτονόητο, θεωρώ, να επιλέξεις τον ηγέτη του business software στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα όταν οι εγκαταστάσεις των λύσεων του μιλούν από μόνες τους, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό χιλιάδων επιχειρήσεων. Η καινοτόμος πλατφόρμα PYLON Hybrid απαντά απόλυτα στις ανάγκες μας. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που στο επόμενο ψηφιακό μας βήμα θα βρίσκεται δίπλα μας ο Όμιλος EPSILON NET ».

You might also like