ΕΔΟΤΟΚΚ: Αναγνωρίστηκε σε εθνικό επίπεδο η διεπαγγελματική αιγοπρόβειου κρέατος

Αναγνωρίστηκε σε εθνικό επίπεδο της διεπαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία «Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του Κρέατος και του τομέα της Κτηνοτροφίας» με τον διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια η «Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρθρου 54 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204). Αναγνωρίζεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, αντιπροσωπεύει διά των μελών της το 17,36% της συνολικής παραγωγής (μ.ο. τριετίας) και το 32,27% της μεταποίησης (μ.ο. τριετίας), στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος».

Επίσης, η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ., εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης.

Απόρριψη της αναγνώρισης για τους τομείς βόειου και χοίρειου κρέατος

Με άλλη απόφαση (902/113822) που υπογράφτηκε επίσης σήμερα από την ίδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ απορρίφθηκε ωστόσο η αναγνώριση της ΕΔΟΤΟΚΚ για τους τομείς του βόειου και του χοίρειου κρέατος, με το σκεπτικό ότι ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας στον πρωτογενή τομέα «δεν πληροί το κριτήριο του 15% του πρώτου εδαφίου του άρθρου 55 του ν.4647/2019, το οποίο πρέπει να τηρείται κατ’ ελάχιστον για κάθε οικονομική δραστηριότητα».

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων αντιπροσωπευτικότητας, ειδικότερα για τον πρωτογενή τομέα, είναι μια ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, αφού τα στοιχεία πρέπει να αντληθούν από πολλές και διαφορετικές ποηγές, οι οποίες συχνά δεν συμφωνούν.

Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση της ΕΔΟΤΟΚΚ για τον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής κρέατος ανοίγει μια νέα σελίδα συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων.

You might also like