Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΦΕΤ, Γενικού Χημείου του Κράτους και Υπ. Υγείας της Κύπρου

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε, στις 7/6/2023 στη Λάρνακα, μεταξύ του Γενικού Χημείου του Κράτους, του υπουργού Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΕΦΕΤ. Συμβολικά η υπογραφή της συνεργασίας έγινε την Παγκόσμια Ημέρα της Ασφάλειας Τροφίμων.

Οι εκπρόσωποι των δύο μερών, ο πρόεδρος ΕΦΕΤ,  καθηγητής Αντώνιος Ζαμπέλας και η αναπληρώτρια Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους του υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δρ Ρεββέκα Κοκκινόφτα, υπέγραψαν νέο Πρωτόκολλο ανανεώνοντας τη συνεργασία τους σε θέματα χημικής-μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων και αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών-βιολογικών κινδύνων.

Η συγκεκριμένη ανανέωση του πρωτοκόλλου ήρθε ως αποτέλεσμα της ήδη πετυχημένης επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας των δύο οργανισμών, σε επιστημονικό επίεδο και ερευνητικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και τη συμμετοχή τους στα δίκτυα των Εστιακών Σημείων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της EFSA.

Η ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών στη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων, η ενίσχυση της κοινής συνεργασίας σε θέματα αξιολόγησης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας στα τρόφιμα αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς στόχους ανανέωσης του πρωτοκόλλου για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την εμπειρία της τριετούς συνεργασίας, αναμένεται να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων μέσω της αξιοποίησης τεχνογνωσίας στους τομείς της αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών και βιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα καθώς επίσης και να ενισχυθεί η προβολή του έργου των δύο οργανισμών.

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δρ Ρεββέκα Κοκκινόφτα, καλωσορίζοντας με ιδιαίτερη χαρά τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ στην Κύπρο, τόνισε με έμφαση:

«Η σημερινή μέρα, που συμπίπτει και με την Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια Τροφίμων με σύνθημα “Τα Πρότυπα Τροφίμων Σώζουν Ζωές”, σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την περαιτέρω ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας, για τη διαμόρφωση πολιτικών διατροφής και ασφάλειας τροφίμων καθώς επίσης και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών των δύο χωρών από φαινόμενα απάτης στη διατροφική αλυσίδα».

Ο k.Αντώνιος Ζαμπέλας, δήλωσε τα εξής : «Οι προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων απαιτεί sυνεργασίες και συμπράξεις υπό την ομπρέλα της “Ενιαίας Υγείας”, σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ανανέωση του πρωτοκόλλου συνεργασίας, μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη των κοινών μας στόχων, είναι δε σημειολογικά άξιο μνείας ότι συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων».

You might also like