Δυτική Μακεδονία: Εγκρίθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης από την Οικονομική Επιτροπή

Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης της μελέτης για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.940.000 ευρώ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι την προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  υπέγραψε τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Γεωργαντάς. Ειδικότερα, η προγραμματική σύμβαση αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ποιοι είναι οι στόχοι της εν λόγω σύμβασης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, στόχος της σύμβασης είναι η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σύγχρονες τεχνολογίες προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, αφού χαρακτήρισε ως ιστορική στιγμή την έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης, δήλωσε: “Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη – μετά από δύο χρόνια – θα έχει κάθε κτηνοτρόφος το δικό του βοσκότοπο ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που αληθινά θα κατέχει”.

You might also like