ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ: Ο Π. Σπανός Γενικός Διευθυντής – Ενίσχυση του διοικητικού σχήματος

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της επίτευξης των επιχειρηματικών της στόχων, η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ επενδύει συστηματικά στη βέλτιστη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού της και ενισχύει την ομάδα της με τρία έμπειρα, ανώτερα στελέχη της αγοράς.

Ο Πέτρος Σπανός, Senior Τεχνολόγος Τροφίμων (MSc QA, MBA, BPCS, PCQI) με 25ετή παρουσία στη Βιομηχανία και μακρόχρονη πορεία στον κλάδο των τροφίμων (AVRAMAR SA, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε., ΕΒΙΚ ΑΕ, Δ.Σ. της KRITON ARTOS SA), αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ.  Διαθέτει σημαντική εμπειρία, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών διεργασιών, επιχειρηματικής κουλτούρας και ροών παραγωγής, στον βιομηχανικό ανασχεδιασμό και στην εισαγωγή λύσεων BI στην παραγωγή και τη διαχείριση ποιότητας, ενώ εξειδικεύεται σε πολλαπλούς εταιρικούς ρόλους από την Οργανωτική Λειτουργία, τη Διαχείριση Παραγωγής & Διοίκηση Μεταποίησης, τη Διαχείριση Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τη Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων & Περιβάλλοντος, μέχρι τη στοχευμένη ανάπτυξη νέων προϊόντων, με έμφαση στην καινοτομία υλικών και μεθόδων παραγωγής.

O Λάζαρος Αποστολίδης, με 15ετή εμπειρία στον χρηματιστηριακό κλάδο και τα επενδυτικά εγχειρήματα και έχοντας εργαστεί σε πολυεθνικούς οργανισμούς (Hellenol CO, Otkritie Capital, Algostox Trading, EG Capital Partners) στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα (Lime Capital – DODONI Dairy S.A, Mandrekas S.A), ανέλαβε πρόσφατα τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή στην ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (HEC Geneva), στην Ελβετία και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό “MSc Analytical Finance” στο Πανεπιστήμιο St Αndrews, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύρια ενδιαφέροντά του αποτελούν: η μοντελοποίηση και κατανόηση της κατανομής του P&L – Cash Flow, η δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων, οι υλοποιήσεις προβλέψεων και στατιστικών/οικονομετρικών μελετών και η επιχειρησιακή βελτιστοποίηση.

Τέλος, στην ομάδα της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, στη θέση του Διευθυντή Προμηθειών, προστίθεται ο Ιωάννης Μαλλιαράκης, ανώτερο στέλεχος και επαγγελματίας Εμπορικών Οικονομικών, με 22 χρόνια εμπειρίας στο Factoring και το Supply Chain Finance. Ο Ιωάννης Μαλλιαράκης, από το 2013, κατείχε τον ρόλο του International Factoring Manager, στην Optima factors SA, ενώ από το 2015 μέχρι το 2019 διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τη δομή, την υλοποίηση και τον έλεγχο όλων των διεθνών έργων-προϊόντων, όπως Export & Import Factoring, Reverse Factoring. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Τηλεματικής από το Donau Universitat, στην Αυστρία και πτυχίου Εταιρικής Επικοινωνίας από το Nottingham Trent University, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

You might also like