ΔΕΛΤΑ: Ημερίδα για τη βιώσιμη κτηνοτροφία

Σε πρόσφατη εκπαιδευτική ημερίδα που πραγματοποίησε η ΔΕΛΤΑ στην Αριδαία, με θέμα “Η συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας και άλλων γεωργοκτηνοτροφικών πρακτικών στην ευζωία, την αύξηση παραγωγικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος” συμμετείχαν παραγωγοί της Αριδαίας, εκπρόσωποι των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ιδιώτες γεωπόνοι και αγροτικοί σύμβουλοι.

Η ΔΕΛΤΑ αναπτύσσει δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης των παραγωγών μέσω του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ, με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας.

You might also like