Μέτρα ελέγχου ανεπιτήρητων χοίρων από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ  ενημερώνει για το ακόλουθο:

Με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων, σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1β και 1ι της Υπουργικής Απόφασης 1102/182415/12.07.2021(Β΄3211 ).

Σε περίπτωση που εντοπίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ανεπιτήρητοι χοίροι εφαρμόζεται άμεσα το άρθρο 7 παρ.1α της Υπουργικής Απόφασης 1102/182415/12.07.2021(Β΄3211) και ενημερώνονται οι αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

You might also like