Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

Workshop: "Ας μιλήσουμε για το κρέας: υγεία, διατροφική αξία και βιωσιμότητα"

Ερωτήματα σχετικά με τα θέματα υγείας, διατροφής και βιωσιμότητας, πρόκειται να απαντηθούν κατά τη διάρκεια διεπιστημονικού workshop που διοργανώνει το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος – ΙΠΚ, και η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΒΕΚ, την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 4.00 μ.μ. στην Αίθουσα του ΒΕΑ, Ακαδημίας 18, Αθήνα,  με θέμα “Ας μιλήσουμε για το κρέας: υγεία, διατροφική αξία και βιωσιμότητα”.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΙΠΚ Δρ. Ευαγγελία Γκίζα, Κτηνίατρος, «σε μια περίοδο κατά την οποία το κρέας και γενικότερα ο τομέας των τροφίμων ζωικής προέλευσης βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής και βάλλεται συστηματικά, κυρίως μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο, συνήθως από μη έγκυρες πηγές, το ΙΠΚ επιδιώκει την υπεύθυνη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού».

Στο workshop θα συμμετέχουν ως εισηγητές, επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής, της διατροφής, της χημείας, της τεχνολογίας και ασφάλειας τροφίμων, των καταναλωτών και του δημόσιου – ελεγκτικού τομέα και θα πραγματοποιηθεί μια ζωντανή συζήτηση που να θέτει το θέμα στην ορθή του διάσταση, με επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα για τα ζωικά προϊόντα και την επεξεργασία τους.

Στόχος του workshop το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό μετά από δήλωση συμμετοχής στην Γραμματεία του Ινστιτούτου, είναι η ενημέρωση και αποσαφήνιση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν στο κρέας και τα προϊόντα του, με βάση 3 πυλώνες :

  1. τη Διαθρεπτική αξία του κρέατος και τα οφέλη στη διατροφή του ανθρώπου (κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης, η αντικατάσταση από υποκατάστατα τροφίμων, χρήση εντόμων στη διατροφή κτλ),
  2. την ασφάλεια από την κατανάλωση της συγκεκριμένης κατηγορίας των τροφίμων  (πρόσθετα τροφίμων, προσέγγιση στη χρήση ορίων -EFSA- πρόσληψη από άλλες τροφές),
  3. την επίδραση του τομέα στο περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, από την πρωτογενή παραγωγή έως και την διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων. (πρωτογενής παραγωγή, κυκλική οικονομία με την χρησιμοποίηση των ZYΠ κτλ).

Σημειώνουμε ότι το workshop θα διεξαχθεί με τη μορφή ζωντανού πάνελ, έτσι ώστε να υπάρχει διάδραση και ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης που θα διαλευκάνουν, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, θέματα που απασχολούν τον καταναλωτή.

Το πάνελ  της εκδήλωσης θα αποτελείται από εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των επίσημων αρχών, ενώ θα συμμετέχουν με βιντεοσκοπημένες τους εισηγήσεις,  επιστήμονες από το εξωτερικό.

You might also like