Αντιπρόεδρος του FAO ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Σέρκος Χαρουτουνιάν

Η εκλογή του από τους εκπροσώπους των 56 χωρών ήταν ομόφωνη  

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και καθηγητής του ΓΠΑ κ. Σέρκος Χαρουτουνιάν εκλέχθηκε στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία (ECA, European Commission on Agriculture) του Διεθνούς Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών – FAO (Food Agricultural Organization). Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκπρόσωπος καταλαμβάνει θέση στη Διοίκηση του Διεθνούς αυτού Οργανισμού.

Η εκλογή του από τους εκπροσώπους των 56 χωρών μελών της Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας ήταν ομόφωνη  και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 43ης Συνόδου της ECA, που συγκλήθηκε στη Βουδαπέστη στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο κ. Χαρουτουνιάν είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 2021, με σημαντική δράση σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στη διαχείριση της επισιτιστικής κρίσης, που προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Σέρκος A. Χαρουτουνιάν είναι καθηγητής, πρώην Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η έρευνά του εστιάζεται στην κυκλική οικονομία, στην αξιοποίηση των βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και στην ανάδειξη των Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων. Είναι συγγραφέας 176 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά-βιβλία, κάτοχος δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μέλος της εκδοτικής επιτροπής πέντε διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Για το επιστημονικό του έργο υπάρχουν περισσότερες από 5.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει επιβλέψει τη διενέργεια 38 ερευνητικών έργων, ενώ σήμερα υλοποιεί τέσσερα ερευνητικά έργα, που αφορούν την κυκλική οικονομία και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Το 2009 το ερευνητικό του έργο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» βραβεύτηκε από την Ε.Ε. ως το καλύτερο περιβαλλοντικό έργο.

Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την ανάδειξη και πιστοποίηση πολλών Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων. Έχει συντάξει τους φακέλους για την πιστοποίηση της Φάβας και Τομάτας Σαντορίνης (ΠΟΠ), ενώ για τα τυριά Κασκαβάλ Πίνδου (ΠΓΕ) και Τσαλαφούτι (ΠΟΠ) οι σχετικοί φάκελοι πιστοποίησης είναι στο στάδιο της τελικής έγκρισης από την Ε.Ε. Πρόσφατα συνέταξε και υπέβαλλε το φάκελο για την πιστοποίηση της Σαρδέλας Καλλονής ως ΠΟΠ και ασχολείται με τη διενέργεια της έρευνας για τη σύνταξη φακέλων πιστοποίησης ως ΠΟΠ για το Μέλι Ρείκι Ικαρίας, την Πατάτα Χρυσοβίτσας, και την Κάπαρη Αιγαίου.

You might also like