ΠΟΚΚ:  Αυθεντικότητα, σωστή εξυπηρέτηση  και καλό κρέας καθορίζουν το ποιοτικό κρεοπωλείο

Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση Δ.Σ. στη Θεσσαλονίκη

Η συνεδρίαση του 25μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΚΚ πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, ως είθισται μια φορά το χρόνο, στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της πόλης (ΕΕΘ) για την παραχώρηση της αίθουσας, την καταγραφή πρακτικών και το catering με το οποίο έκλεισε η συνεδρίαση.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και προ ημερησίας διάταξης ενημερώθηκαν τα μέλη της ΠΟΚΚ για προσφορές που αφορούν τα μέλη της. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την Ομοσπονδία και ελήφθησαν αποφάσεις επ΄ αυτών. Τα θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν, λόγω σοβαρού κωλύματος του εισηγητού, μεταφέρθηκαν για την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως, ανεβλήθη για το επόμενο Δ Σ η συζήτηση για φθηνή κατανάλωση ρεύματος λόγω μη ύπαρξης συνάντησης και υπόσχεσης της εν λόγω εταιρείας ότι θα επανέλθει με νέα πρόταση.

Χαρακτηριστικά:

-Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της ΠΟΚΚ και παρουσιάστηκε ένα σύνολο προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών με τις οποίες θα αυξηθούν οι εισροές  της Ομοσπονδίας.

-Παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει μετά από το 41ο Συνέδριο στη Λάρισα και αφορούν την τροποποίηση- αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου για τα κρεοπωλεία με στόχο την εξίσωση του Έλληνα κρεοπώλη με τον Ευρωπαίο.  Παρουσιάστηκαν οι θέσεις με τις οποίες ο Έλληνας κρεοπώλης θα καταστεί ανταγωνιστικός και ισάξιος του ευρωπαίου και αποφασίστηκε τα κατά τόπους σωματεία να αποστείλουν στην ΠΟΚΚ τις απόψεις τους προκειμένου να ολοκληρωθεί συλλογικά το εν λόγω εγχείρημα.

-Έγινε λόγος για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει το προεδρείο της Ομοσπονδίας προς το ΥΠΑΑΤ και ΕΦΕΤ και καθορίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες με τη βοήθεια της Νομικής Συμβούλου συνοδευόμενη από την καθοδήγηση του Τεχνικού Συμβούλου της ΠΟΚΚ.

-Γνωστοποιήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας με Συνεταιριστική Τράπεζα με στόχο τη μείωση προμήθειας στο POS και την παροχή επιπλέον διευκολύνσεων. Για το λόγο αυτό  αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση συνάντηση με την εν λόγω τράπεζα και να ενημερωθούν τα κατά τόπους σωματεία για τα αποτελέσματά της.

-Συζητήθηκαν για το ποια θα πρέπει να είναι τα γνωρίσματα που καθορίζουν ένα κατάστημα (κρεοπωλείο) ποιοτικό μέσα από μια εμπορική διαφήμιση καταλήγοντας πως αυτό θα πρέπει να είναι η μοναδικότητα- αυθεντικότητα. Όμως για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται να δοθεί βαρύτητα όχι μόνο στη ποιότητα του κρέατος αλλά και στο τρόπο εξυπηρέτησης του πελάτη. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η σύνταξη ερωτηματολογίου, που  θα καθορισθεί από τα μέλη, ώστε να δημιουργηθεί ένας «τύπου δεκάλογος» και θα τηρείται από όλους. Με το τρόπο αυτό ο επαγγελματίας Κρεοπώλης θα αποκτήσει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα  τα οποία θα αναδείξουν τη μοναδικότητά του και θα τον καταστήσουν πιστοποιημένο. Παράλληλα όταν κι όποτε προκύψουν προγράμματα θα διαθέτει τα εφόδια για να χρηματοδοτηθεί.

Τέλος, ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις άστοχες και προσβλητικές ενέργειες συναδέλφου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφασίστηκε πως το θέμα πλέον θεωρείται αφενός μεν λήξαν και είθε να είναι το τελευταίο συμβάν, αν έχει υπάρξει προηγούμενο στο παρελθόν, αφετέρου αν προκύψει κάτι ανάλογο στο μέλλον είναι κατακριτέο και ο συνάδελφος θα απομακρύνεται. Παράλληλα όποιο μέλος απευθύνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία ή το Σωματείο του οφείλει εκ των προτέρων να ενημερώνει για τις θέσεις- απόψεις του.

Η  συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΚΚ στη Θεσσαλονίκη κέντρισε το ενδιαφέρον όλων και ενδυνάμωσε τους δεσμούς μεταξύ των μελών κάνοντας πράξη το σύνθημά μας «η ισχύς εν τη ενώσει»!!!

You might also like