Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

«Dairy Cattle Management» και «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση», τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε, η εκδήλωση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την παρουσίαση των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων, που πραγματοποιήθηκε υβριδικά, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής κ. Δ. Καντάς, που τόνισε τη συνεισφορά των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος τόσο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και για την Περιφέρεια, αλλά και όλη τη χώρα.

 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 

Ο καθηγητής σημείωσε και τα οφέλη που αποκομίζει ένας φοιτητής σπουδάζοντας σε αυτά. Συγκεκριμένα, τονίστηκε η αυξημένη ζήτηση επιστημόνων, ειδικευμένων στην επιστήμη ζωικής παραγωγής και ιδιαίτερα σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος. Ο Δρ Α. Φώσκολος, Επίκουρος Καθηγητής παρουσίασε το ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό με τίτλο «Dairy Cattle Management», που θα ξεκινήσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και αφορά σε πρόγραμμα εντατικής παρακολούθησης μαθημάτων για ένα εξάμηνο και στην εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής διατριβής στο δεύτερο εξάμηνο.

 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 

Η Δρ Ε. Μαλισσιόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, παρουσίασε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση», που θα ξεκινήσει τον 2ο κύκλο του, τον Φεβρουάριο του 2024. Αφορά ένα ευέλικτο πρόγραμμα (υβριδικά) παρακολούθησης μαθημάτων για δύο εξάμηνα και την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής διατριβής στο τρίτο εξάμηνο. Αναλυτικές πληροφορίες στο https://as.uth.gr/spoudes/metaptychiakes.

 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγινε η κεντρική ομιλία από την κα. Ε. Δανάλη, από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace με θέμα «Ζωική Παραγωγή και Κλιματική Αλλαγή», ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή δύο υποτροφιών καλύτερης επίδοσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση».

 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

You might also like