Έλληνες επιστήμονες έφτιαξαν ενεργή μεμβράνη συσκευασίας για παράταση διάρκειας ζωής του χοιρινού

Η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και της διάρκειας ζωής των τροφίμων οδηγεί την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στη βιομηχανία τροφίμων προς τη διερεύνηση νέων τεχνικών συσκευασίας προκειμένου να μειωθεί η χρήση πρόσθετων και συντηρητικών.  Αυτός ο τύπος συσκευασίας ονομάζεται «ενεργή συσκευασία τροφίμων». Η αντικατάσταση των πρόσθετων και των συντηρητικών συσκευασίας τροφίμων με βιοβασισμένες αντιοξειδωτικές/αντιβακτηριακές ενώσεις αποτελεί κοινή πρακτική τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας την τάση της βιοοικονομίας και της νανοτεχνολογίας.

Ερευνητές από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ακολουθώντας αυτή την τάση δημιούργησαν ενεργή μεμβράνη συσκευασίας με νανοϋβρίδιο ενεργού άνθρακα (AC) από κατακάθια καφέ και θυμόλη (TO) από έλαιο θυμαριού. Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκαν χοιρινά φιλέτα της εταιρείας Αϋφαντής.

Η μεμβράνη που δημιούργησαν οι Έλληνες ερευνητές εμφάνισε 230% υψηλότερο φράγμα νερού/ατμών και 1928% χαμηλότερη διαπερατότητα οξυγόνου από το καθαρό φιλμ και είχε υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση. Όλα αυτά δίνουν ως αποτέλεσμα μία παράταση 2 ημέρων στη διάρκεια ζωής του χοιρινού φιλέτου.

 

You might also like