Στην Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. η εκπροσώπηση και του βόειου κρέατος

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο της διεπαγγελματικής οργάνωσης Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. στον τομέα του βόειου κρέατος.

Η απόφαση αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο της Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του Κρέατος & της Κτηνοτροφίας) στον τομέα του βόειου κρέατος, δημοσιεύθηκε σήμερα 24 Ιανουαρίου 2024 (ΑΔΑ: 9ΞΜ34653ΠΓ-Ο9Ζ) στη Διαύγεια.

Στην ανακοίνωση -που φέρει την υπογραφή του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης, κ. Β. Μιχαλόπουλου- τονίζεται ότι η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. -η οποία είναι επίσημα αναγνωρισμένη από ΥπΑΑΤ- πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρθρου 54 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204).

Σημειώνεται, ακόμα, ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. αντιπροσωπεύει -διά των μελών της- το 16,96% της παραγωγής (μ.ο. τριετίας) και το 39,60% της μεταποίησης (μ.ο. τριετίας) στην ελληνική επικράτεια, στον τομέα του βόειου κρέατος.

Στην Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. η εκπροσώπηση και του βόειου κρέατος

 

Όπως προβλέπεται, η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ., αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Καν. 1308/2013, του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), καθώς και της με αρ. 2745/328012/17-12-2019 (Β΄ 4761) Υπουργικής Απόφασης. Επιπλέον, η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ., εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται, πως η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. είναι ήδη αναγνωρισμένη από τον Απρίλιο του 2023 στο αιγοπρόβειο κρέας. Επόμενο στόχο της Ένωσης – πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Ιωάννης Φασουλάς- αποτελεί η αναγνώρισή της σε εθνικό επίπεδο και για το χοιρινό κρέας.

You might also like