Πρόστιμο σε κατάστημα αλλαντικών στο Χαλάνδρι

Λόγω υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού βάρους μέσων συσκευασίας (χαρτί) προϊόντων

Με τη με αριθ. πρωτ. οικ. . 653/25-01-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ στην επιχείρηση «ΟΝΝΙΚ ΙΚΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ» (MIRAN), με έδρα Τσαμαδού 2 -Πειραιάς, για παράβαση του άρθρου 4 § 2 της, με αριθ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017)».

«Υπέρβαρο» κατά 2 γρ. το χαρτί συσκευασίας

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας στις 16 Ιανουαρίου 2024 στο υποκατάστημα της εταιρείας, επί της οδού Α. Παπανδρέου 35, στο Χαλάνδρι, διαπιστώθηκε ότι το χαρτί που χρησιμοποίησε η επιχείρηση για τη συσκευασία, κατά την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοινό, ειδών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, και συγκεκριμένα για το είδος «σαλάμι» -το οποίο είχε καθαρό βάρος μικρότερο από 350 γρ.- ήταν 10 γρ., αντί του μέγιστου επιτρεπτού των 8 γρ., όπως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 8Β των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ως ισχύουν.

 

You might also like