ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος στον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία τροφίμων

Στο -7,1% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στο σύνολο της βιομηχανίας (εγχώρια και εξωτερική αγορά)

Μείωση κατά 6,6% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης το 2015 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο του 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται, πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021, είχε σημειωθεί αύξηση κατά 16,5%.

Αμετάβλητος παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού τον Δεκέμβριο του 2023, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023. Ο αντίστοιχος δείκτης τον Δεκέμβριο του 2022 είχε σημειώσει μείωση 2,4%, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022.

Σε ό,τι αφορά στον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022, υπήρξε μια μείωση κατά 7,1%, έναντι αύξησης 35,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Τι ισχύει για τη βιομηχανία τροφίμων

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 6,6%, τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 7,4%
  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 4,0%

Ωστόσο, στη βιομηχανία τροφίμων ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγορά ανέβηκε κατά 2,2% τον περασμένο Δεκέμβριο. Επιπλέον, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς στη βιομηχανία τροφίμων, ανέβηκε -με τη σειρά του- κατά 17,8%.

Η μηδενική μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού, τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2023, οφείλεται στους εξής λόγους:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,0%
  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,0%

Εκ νέου, αναφορικά με τη βιομηχανία τροφίμων, σημειώθηκε ανεπαίσθητη άνοδος (κατά 0,2%) στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς, με τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς να ανεβαίνει κι αυτός κατά 0,8%.

 

Γενικός Δείκτης

 

Στο σύνολο του περασμένου έτους, η βιομηχανία τροφίμων κατέγραψε άνοδο κατά 7,3% στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς, με την αύξηση στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς να ορίζεται στο 15,9%, σε σύγκριση πάντα με τα αποτελέσματα του 2022.

Τι μετρά ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, έχει ως σκοπό τη μέτρηση της μηνιαίας μεταβολής των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων που παράγονται στο εσωτερικό της χώρας και διατίθενται στην εγχώρια και εξωτερική αγορά.

Αποτελεί σύνθεση των επί μέρους Δεικτών Τιμών Παραγωγού Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς, με τον τελευταίο να προκύπτει από τη σύνθεση των επί μέρους Δεικτών Τιμών Ευρωζώνης και εκτός Ευρωζώνης, ανάλογα με τη διάκριση των χωρών προορισμού των εξαγωγών.

Για τις τιμές των προϊόντων, που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, συλλέγονται οι βασικές τιμές πώλησης, δηλαδή οι τιμές χωρίς τον ΦΠΑ και παρόμοιους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και χωρίς άλλους δασμούς ή φόρους στα προϊόντα, περιλαμβάνοντας, όμως, τις τυχόν επιδοτήσεις στο προϊόν.

Για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται στην εξωτερική αγορά, συλλέγονται τιμές FOB (free on board) και περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις, μέχρι τη φόρτωση του εμπορεύματος στο μέσο μεταφοράς για τον προορισμό εξαγωγής του. Οι τιμές που επιλέγονται για την κατάρτιση του δείκτη αναφέρονται, κυρίως, στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν και πωλούν τα επιλεχθέντα προς τιμοληψία είδη και των επιχειρήσεων που αγοράζουν αυτά, ανεξάρτητα εάν τα είδη αυτά στη συνέχεια χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή μεταπωληθούν.

 

You might also like