Οι κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων αγροτών οδηγούν σε ναυάγιο τις Συμφωνίες ΕΕ – Mercosur

Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της συμφωνίας Mercosur σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει εμπορική συμφωνία με την ομάδα Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής δεν πληρούνται, ανακοίνωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σέφκοβιτς.

«Το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της συμφωνίας Mercosur», ανακοίνωσε μόλις σήμερα (7 Φεβρουαρίου) ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Μάρος Σέφκοβιτς. Η συμφωνία (στην πραγματικότητα πρόκειται για 4 επιμέρους συμφωνίες) φαίνεται να ναυαγεί -με ό,τι σημαίνει αυτό για το εμπόριο, τις εμπλεκόμενες εταιρείες, αλλά και τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές- ύστερα από τις έντονες ευρωπαϊκές αγροτικές κινητοποιήσεις, ένα από τα αιτήματα των οποίων ήταν και η παύση εισαγωγής προϊόντων (αγροτικών, κτηνοτροφικών κ.ά.) από τρίτες χώρες (όπως οι χώρες της Ν. Αμερικής/Mercosur) που δεν πληρούν τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα της Ε.Ε.

Τομείς συνεργασίας ΕΕ – Mercosur

Να σημειωθεί πως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη είναι τα 4 ιδρυτικά μέλη της Mercosur, της Κοινής Αγοράς του Νότου. Η συμφωνία με την Ε.Ε. περιλάμβανε ως βασικές αρχές τον σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Και στις 4 συμφωνίες, τα μέρη χορηγούν το ένα στο άλλο τη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους. Οι συμφωνίες κάλυπταν παρόμοιους τομείς συνεργασίας, αλλά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας.

Στους τομείς συνεργασίας περιλαμβάνονται:

  • Το εμπόριο —με σκοπό την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των εμπορικών συναλλαγών και την εξέταση τρόπων εξάλειψης των εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των φόρων, και ανταλλαγής πληροφοριών·
  • Οικονομικά θέματα —με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, την προώθηση του εμπορίου, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την ενθάρρυνση των επενδύσεων κ.λπ.·
  • Η γεωργία —εστίαση στην ανάπτυξη των ανταλλαγών και σε θέματα υγείας·
  • Η περιφερειακή ολοκλήρωση —συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, της ανάπτυξης του ενδοπεριφερειακού εμπορίου, της ενίσχυσης των περιφερειακών θεσμών, της στήριξης για την ανάπτυξη κοινών πολιτικών και δραστηριοτήτων και των περιφερειακών επικοινωνιών·
  • Το περιβάλλον —με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τη ρύπανση των υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, τη διάβρωση, την απερήμωση, την αποψίλωση, την καταχρηστική εκμετάλλευση φυσικών πόρων και την προστασία των οικοσυστημάτων·
  • Η επιστήμη και η τεχνολογία·
  • Η ανάπτυξη —ιδιαίτερα όσον αφορά κοινωνικά και αγροτικά ζητήματα.

 

You might also like