ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ και ALGOSYSTEMS βραβεύτηκαν στα Cyber Security Αwards 2024

Silver βραβείο στην κατηγορία Cyber Security Project in Manufacturing

Ένα ακόμη βραβείο ήρθε να προστεθεί στη λίστα διακρίσεων του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πινδος» και την Algosystems SA, στην απονομή των φετινών Cyber Security Αwards. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Sofitel Athens Airport την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Βραβεία ασφάλειας

Τα μοναδικά βραβεία για τη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ασφάλειας, στους χώρους των Eπιχειρήσεων, των Kρίσιμων υποδομών και των Δημοσίων υποδομών, ανέδειξαν τους νικητές τους!

Ανάμεσα στους νικητές της βραδιάς, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ» και η Algosystems SA, ξεχώρισαν και παρέλαβαν από κοινού το Silver βραβείο στην κατηγορία Cyber Security Project in Manufacturing.

Στην ανακοίνωση του ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ» σημειώνεται πως η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής, αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό της ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη των Οργανισμών. Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο της τεχνολογίας καινοτομεί, επενδύοντας σε έργα Cyber Security.

Η λύση της Algosystems

Επιπλέον, τονίζεται πως ο ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ», αποδεικνύοντας εξέχουσα ωριμότητα και στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ακολούθησε την τακτική της ενοποίησης των υπηρεσιών, των υποδομών ή των συστημάτων πληροφορικής, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την εξοικονόμηση πόρων και τη δημιουργία ενός ενιαίου, αποτελεσματικού και ασφαλούς περιβάλλοντος Μηχανογράφησης. Ως στρατηγικός συνεργάτης επιλέχθηκε η Algosystems.

Η λύση σχεδιάστηκε με «360ο προσέγγιση», ήτοι ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη και με βάση τις ανάγκες του τελικού πελάτη.

Η λύση περιελάβανε τα κάτωθι υποέργα:

  • Προστασία Δικτύου (SD-WAN) μέσω εγκατάστασης προηγμένων συστημάτων προστασίας δικτύου, τύπου SD-WAN, για την αποτροπή ανεπιθύμητων προσπαθειών πρόσβασης και επιθέσεων.
  • Εκπαίδευση Προσωπικού για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, καθώς και θεμάτων ασφαλείας δεδομένων.
  • Ανίχνευση και Αντίδραση μέσω υλοποίησης μηχανισμών έγκαιρης ανίχνευσης και ειδοποίησης για την άμεση αντίδραση σε πιθανές απειλές, 24ωρης λειτουργίας.
  • Προστασία Δεδομένων μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών πρακτικών προστασίας δεδομένων για τη διασφάλιση του ακέραιου και εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών.
  • Συνεχή Ενημέρωση Ασφαλείας (SOCaaS- Vulnerabity Management aaS) μέσω παροχής συνεχούς ενημέρωσης για νέες κυβερνοαπειλές και αναβαθμίσεις των συστημάτων ασφαλείας.

 

You might also like