Προτάσεις ΕΘΕΑΣ για τη βελτίωση των ελέγχων στα αγροδιατροφικά προϊόντα

Επιστολή της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών προς το ΥπΑΑΤ

Η ΕΘΕΑΣ, μέσω επιστολής της προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματεύεται τα μέτρα βελτίωσης, που πρέπει να παρθούν στην αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Οι στρεβλώσεις της αγοράς

Στην ανακοίνωση της ΕΘΕΑΣ τονίζεται πως, τα θέματα καταστρατήγησης της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, όσον αφορά τη διαδικασία εξόφλησης των τιμολογίων πώλησης των αγροτικών προϊόντων, των ελληνοποιήσεων, του αθέμιτου ανταγωνισμού, όσο και της νοθείας των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων, ιδίως των ΠΟΠ και ΠΓΕ επηρεάζουν αρνητικά το εισόδημα των αγροτών.

Σημειώνεται ακόμα πως «αυτή η κατάσταση δεν επιδρά αρνητικά μόνο στο εισόδημα των αγροτών, αλλά και στο εισόδημα των καταναλωτών και βέβαια, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό απληστίας εξαιτίας της αισχροκέρδειας που έχει γίνει μόνιμο φαινόμενο στη χώρα μας».

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.) θεωρεί τις στρεβλώσεις αυτές της αγοράς, ως έναν από τους σημαντικούς αρνητικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν αγρότες και συνεταιρισμοί για την επίτευξη της βιωσιμότητάς τους.

Η κοινή δράση των αγροτών μέσα από τους συνεταιρισμούς και η ενημέρωση των καταναλωτών, αποτελούν προτεραιότητες για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων με όποια δυνατότητα διαθέτουν, αλλά αυτή από μόνη της δεν είναι αρκετή.

Από το χωράφι στο ράφι: Ολοκληρωμένοι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα

Η Πολιτεία πρέπει να δράσει με νέους τρόπους, βασιζόμενη σε καινούργιο βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο, όπου μαζί με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, την ανάλυση κινδύνου και τους στοχευμένους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, θα δημιουργήσει ένα αποτρεπτικό πλαίσιο μέσα από κατάλληλους ελέγχους.

Ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων πρέπει να γίνει πιο ολοκληρωμένος και όχι αποσπασματικός, όπως είναι σήμερα. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος για ένα προϊόν ή τρόφιμο αφού πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και πώλησής τους, θα πρέπει να επεκτείνεται με την εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας, που παρέχει πλέον με χαμηλό κόστος η τεχνολογία, τόσο στα προηγούμενα όσο και στα επόμενα στάδια, δηλαδή να περιλάβει όλα τα βασικά στάδια της αλυσίδας. Να επεκτείνεται παντού, δηλαδή από το χωράφι στο ράφι, ώστε να εξυγιαίνεται όλη η αλυσίδα.

Επίσης, οι ολοκληρωμένοι έλεγχοι απαιτούν τη διενέργειά τους από μικτή επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν μέλη με κατάλληλες ειδικότητες, ώστε να λαμβάνει και άμεσα αποφάσεις, όπως η κατάσχεση και η επιβολή των αποτρεπτικών προστίμων. Λιγότεροι στοχευμένοι έλεγχοι με ανάλυση κινδύνου, αλλά από κατάλληλες επιτροπές, έχει αποδειχθεί ότι θα έχουν μεγαλύτερο αποτρεπτικό αποτέλεσμα και δεν θα απασχολούν με κοπιαστικούς επί μέρους  και επαναλαμβανόμενους ελέγχους τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Άμεση εφαρμογή κυρώσεων

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οι κυρώσεις να εφαρμόζονται άμεσα και κυρίως να είναι αποτρεπτικές. Η χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων πλέον, τα ισοζύγια, οι ποιοτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι των προϊόντων και των τροφίμων και οι ηλεκτρονικές διασυνδέσεις των υπηρεσιών του κράτους, μπορούν μέσα από διασταυρώσεις να δώσουν έγκαιρα και αξιόπιστα στοιχεία για την επιβολή των κυρώσεων στους παραβάτες.

Η συνεχιζόμενη επανάληψη των παραβάσεων σήμερα, δείχνει ότι αυτοί που προβαίνουν στις εν λόγω παραβάσεις, εκτιμούν ότι το ρίσκο και κόστος των κυρώσεων είναι μικρότερο από τα αθέμιτα κέρδη που αντλούν από αυτές.

Ως εκ τούτου μόνο η αλλαγή του τρόπου εφαρμογής των κυρώσεων θα καταστήσει το περιβάλλον αποτρεπτικό πραγματικά.

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή της ΕΘΕΑΣ

 

You might also like