Στο -15% ο γερμανικός πληθυσμός χοίρων στην τριετία

Ο μέσος αριθμός χοίρων ανά φάρμα μειώθηκε από 826 σε 810 ζώα

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Γεωργικών Δομών 2023, δημοσίευσε πρόσφατα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (Destatis).

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται κάθε τρία έως τέσσερα χρόνια. Σε αντίθεση με τον εξαμηνιαίο αριθμό ζώων, στην έρευνα περιλαμβάνονται και μικρότερες μονάδες με λιγότερους από 50 χοίρους ή λιγότερες από 10 χοιρομητέρες αναπαραγωγής.

4.300 λιγότερα χοιροτροφεία (-13%)

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας, την 1η Μαρτίου 2023, 27.600 εταιρείες στη Γερμανία κατείχαν συνολικά 22,4 εκατομμύρια χοίρους. Τρία χρόνια νωρίτερα, υπήρχαν ακόμη 31.900 φάρμες με 26,3 εκατομμύρια χοίρους.

Συνεπώς, μέσα σε τρία χρόνια ο αριθμός των χοιροτροφείων μειώθηκε κατά 4.300 μονάδες ή ποσοστιαία κατά 13%. Σημειώνεται πως ο πληθυσμός των χοίρων μειώθηκε κατά 15% από το 2020 έως το 2023, καθώς ο μέσος αριθμός ζώων ανά φάρμα μειώθηκε από 826 σε 810 ζώα.

Αντιθέτως, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων χοιρομητέρων αυξήθηκε κατά 21% μέσα σε τρία χρόνια, φτάνοντας σε 7.070 την 1η Μαρτίου 2023. Στον αντίποδα, ο πληθυσμός των χοιρομητέρων αναπαραγωγής μειώθηκε κατά 19% σε 1,4 εκατομμύρια ζώα.

«Πρέπει να αντιμετωπιστεί η δυσαρέσκεια»

«Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τα ευρήματα που έχουμε ήδη αποκομίσει από τις εξαμηνιαίες απογραφές ζώων», σημειώνεται από το Συνδικάτο Γερμανών Χοιροτρόφων (ISN), με την ανακοίνωση να αναφέρει ακόμα: «Με την πολυκρίση από το 2020, υπήρξε μια πραγματική διαρθρωτική ρήξη στη χοιροτροφία και ειδικά στην παραγωγή χοιριδίων. Ωστόσο, ακόμα και αυτήν τη στιγμή, πολλοί χοιροτρόφοι συνεχίζουν να είναι επικριτικοί για το μέλλον, αν και η οικονομική κατάσταση έχει πλέον βελτιωθεί σημαντικά».

«Οι κύριοι λόγοι για τη δυσαρέσκεια – δηλαδή η έλλειψη ασφάλειας σχεδιασμού και η αυξανόμενη γραφειοκρατία – πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», κατέληξε το ISN.

You might also like